Schettens

Schelte van Aysmastrjitte 24

4-1-1993 tot
heden
Tjalling Spijksma +
Tetje Brouwer
van: Bittenserpaed 22