Schettens

Schelte van Aysmastrjitte 20

9-10-1992 tot
sept. 2006
Meinte Buwalda +
Jantje Bakker
van: Witmarsum
naar: Van Osingaweg 19a
sept. 2006 tot
heden
Freddy Postma +
Sjoukje Postma
van: Exmorra