SCHETTENS

1948 1934 1899 1889 1859
13 11  29
        30

 

In 1859 1e vermelding van nr. 29
12-5-1859 (29=11) tot 12-5-1903 (nr. 13) Tjitte Gerrits Elzinga +
Trijntje Harmens Stremler
van: Witmarsum
Hij overleed 15-5-1902
zij naar nr. 13?
12-5-1902 (13) tot
4-12-1919
Ulbe Ruurds Jorritsma +
Antje Sijtzes Jorritsma
van: Idsegahuizen
Antje overleed 14-9-1919
van 4-12-1919 (13) 
tot juli 1929 (13)
Sjoerd Koopmans +
Antje Jorritsma
------------------
Ulbe Jorritsma
van: Bolsward
Antje is dochter van Ulbe
naar: Bolsward
----
Ulbe okt. 1928 naar: Tjerkwerd
Ulbe overleed 8-8-1934

 

nr. 30
12-5-1859 tot
12-5-1867
Nanne Fokkes Galema +
Siebrigje Jans Gerritsma
Eerder op: Marnedijk 11
van: Bolsward

 

LC 25-4-1929
Boelgoed - Schettens
Notaris S. van der Burg te Makkum, zal op Zaterdag 4 Mei 1929 's voorm. 10 uur ten huize en ten verzoeke van den heer Sjoerd Koopmans op het Fort onder Schettens, bij boelgoed a contant verkoopen:
I Vee....
II Boeregereedschappen:.....
III Een mesthoop.