Schelte van Aysma zijn militaire loopbaan

Schelte moet rond 1594 (op 16-jarige leeftijd) dienst hebben genomen als vaandrig. Naar verwachting werd hij rond 1600 bevorderd tot luitenant. In 1606 werd hij kapitein en in 1631 luitenant-kolonel van het 1ste bataljon. Officieel zit er tussen kapitein en luitenant-kolonel nog de rang van majoor. Deze kom je in de praktijk haast nooit tegen. Wel wordt Schelte vanaf de jaren '20 aangeduid met de titel commandeur, mogelijk vergelijkbaar met majoor. Hij is dan commandeur van een schans. In 1637 werd hij kolonel, de hoogst haalbare militaire rang voor zijn stand. Alleen de Friese stadhouder stond boven hem.

het aantal manschappen binnen een regiment/ bataljon. hierbij kort de aantallen. In de praktijk kon dit wisselen. Maar globaal is het als volgt: 

-Regiment ( tussen de 1000-2500 manschappen) onder leiding van een kolonel

-Twee of drie bataljons vormen een regiment. Ieder bataljon (500-800 man) staat onder leiding van een luitenant-kolonel.

-Vier a vijf compagnies vormen een bataljon. Iedere compagnie bestaat uit 150 soldaten en staat onder leiding van een kapitein. Een compagnie heeft nog twee officieren, een luitenant en een vaandrig (jonge officier in opleiding), binnen de gelederen.

 

(info afkomstig van dhr. Jeroen Punt, conservator van het Nat. Militair Museum)