Commandeurs van de overige schansen en steden

 

Dijler Schans / Dieler Schanze  (Gemeente Weener)

Commandeur van / tot Naam Provincie Overige Link
         

 

Ommerschans:

Commandeur van / tot Naam Beroep Provincie Overige Link
1674 R. van Arkel Kapitein     https://books.google.nl/books?id=B0IGNQjQ5dAC
<1680 Walter Carpenter     Engels edelman, kapitein te voet https://www.genealogieonline.nl/stamboom-baris/I65630.php
           

 

Groningen:

Commandeur van / tot Naam Beroep Provincie Overige Link
1643 Polman       https://www.groningerarchieven.nl/bibliotheek
           
           
1791 Cornelis baron van Maniel Generaal-Majoor     https://books.google.nl/books?id=7M8OAAAAYAAJ
           

 

Steenwijk:

Commandeur van / tot Naam Beroep Provincie Overige Link
<1645 Francois van Westerbeek kapitein     https://www.genealogieonline.nl/stamboom-baris/I47645.php
<1662 Geleyn Guislain van Westerbeek Kapitein     https://www.genealogieonline.nl/stamboom-baris/I47645.php

 

Emden

Commandeur van / tot Naam Provincie Overige Link
1627, tot 1629 Ernhart Ehrentreuter sr.   Kapitein Google Books:

Saken van staet en oorglogh in ende omtrent de Vereenigde Nederlanden ...

1632 Ernhart Erentreiter jr.      
tot 1659 Johan van Aysma   kapitein Hij overleed toen.
1659 gekozen! Hans Hendrick Erentrieter   Luitenant-Kolonel Google Books:

Saken van staet en oorglogh in ende omtrent de Vereenigde Nederlanden ...

1672 Arent Ludolph van Gockinga   Luitenant-Kolonel http://www.gahetna.nl
tot 1677 Gerrit Jochums Ammama   Kolonel http://www.dbnl.org/tekst/molh003nieu10_01/molh003nieu10_01_0521.php
Hij overleed toen!
11-12-1677 tot ? Feye Feyes van Heemstra   Luitenant-Kolonel http://www.dbnl.org/tekst/molh003nieu10_01/molh003nieu10_01_0521.php
Er was nogal wat gedoe over zijn aanstelling, hij werd zelfs in 1682 uitgezet. Hij kon toch aanblijven door bemiddeling van de stadhouder Willem III.
1727 Veldtman   Luitenant-Kolonel Google Books:

Resolutien van Holland

         

 

Coevorden

Gouverneur van / tot Naam Beroep Provincie Overige Link
<1691 Hans Willem baron van Aylva       http://www.dbnl.org/tekst/_bij005193401_01/_bij005193401_01.pdf