Salmasius


Pyter Andries Salmasius was schoolmeester te Schraard. Hij trouwde op 1 november 1685 te Schettens met Trijntje Steenwijk, een zuster van de Schettenser dominee Jacobus Steenwijk. Deze Jacobus was net hiervoor (7 juni 1685) bevestigd aldaar. Ondergenoemde kinderen deden allemaal belijdenis bij 'oom' Jacobus.

Waarschijnlijk hadden ze 5 kinderen, namelijk als volgt:

1. Andries Salmasius
Was predikant te Akkerwoude. Werd in 1703 lidmaat te Schettens, samen met zijn broers.

2. Johannes Salmasius
Werd in 1703 lidmaat te Schettens, samen met zijn broers. Was 24 jaar dominee te Stiens. Op zijn grafsteen in de Herv. kerk aldaar staat een latijns grafschrift, geschreven door zijn oom, ds. Jac. Steenwijk van Schettens-Longerhouw. Overleed 25 april 1740 te Stiens. Het Bolswards Nieuwsblad van 14 maart 1950 zegt hierover iets onjuists.

3. Rienk Salmasius
Gedoopt 14 febr. 1691 te Schraard. Werd in 1703 lidmaat te Schettens, samen met zijn broers.  Was predikant te Sebaldeburen vanaf 1714 en vertrok naar Opende in 1729.
Voor 1747 werd hij uit zijn ambt gezet in Opende. Renicus is zijn latijnse naam voor Rienk. Dhr. Frans van Doesum is ook geinteresseerd in zijn leven, zie mail dd 14-1-04.
Hij trouwde met N.N. en kreeg een kind: Pieter Rienks Salmatius Penninga, geb. 25 maart 1722.

4. Tjerck Pytters Salmasius
Werd in 1722 lidmaat te Schettens. Woonde te Schettens in 1725. Hij trouwde N.N. en liet 2 kinderen te Schettens dopen: Gerlof op 4 febr. 1725 en Jaicke op 16 mei 1727.

5. Baucke Salmasius
Werd in 1727 lidmaat te Schettens. Was later theologisch student. Waarschijnlijk jong overleden of werd predikant buiten Friesland.

 

Salmasius, Claudius
(April 15, 1588--September 3, 1653).

, 15881653, French humanist and philologist. Salmasius is known in French as Claude de Saumaise. After studying Latin and Greek with his father, he began a law career at Dijon in 1610. He turned to the study of theology, Hebrew, Arabic, and Persian when his Protestantism impeded his advancement in law. In 1631 he was called to the Univ. of Leiden to succeed Joseph Scaliger. There he produced 80 books and became widely known as a scholar of the first rank. Supporting the Stuarts, he wrote Defensio regia pro Carlo I (1649), upholding the divine right of monarchy, which brought a celebrated dissenting reply from John Milton. Salmasius' major works include an important commentary on Pliny (1629), and Observationes in jus Atticum et Romanum (1645).

http://www.rug.nl/museum/galerij/portretten/hoogleraar/salmasius

Claudius Salmasius (1588-1653)

Klassiek filoloog, verbonden aan de Leidse universiteit

 

 

 

Plaats     Leiden
Datum     09-08-1639
Bron     Dopen NH Hooglandse kerk
Kind     Louis Salmasius
Vader     Claudius Salmasius
Moeder     Anna des Borden
Getuige     Josias de Saumaise
Getuige     Isabella des Borden
Bron     Archiefnr     1004
Archiefnaam     Dopen NH Hooglandsche Kerk
Inventarisnummer     234
Opmerkingen     Toevoegingen; eerste getuige: in plaetse van d'Heer Louis des Borden; Tweede getuige: in plaetse van Madame Geneviese des Borden.