De familie Sageman

De familienaam komt voor als 'Sageman, Saagmans, Saeghman, Zaeghman.

Jan Sageman, werd omstreeks 1553 geboren en was militair vanaf 1573.
Sinds 1583 diende hij in het Friesch regiment en in 1590 werd hij kapitein.
Op 13 januari 1607 werd hij majoor in het 1e bataljon van Rennenberg.
Op 4 november 1620 kwam hij met attestatie te Bolsward.
In 1625 overleed hij en werd begraven in de grote Martinikerk te Bolsward, waar zijn epitaaf nog steeds aanwezig is.
Hessel van Aysma volgde hem op als kapitein.


 

Kapitein Johan Sageman woonde op Huize Schouwenburg, een buitenplaats tussen 't Harde en Elburg.

https://www.landgoedhuisschouwenburg.nl/

Johan Sageman huwde omstreeks 1600 met Maria van Arler, die Vrouwe van Schouwenburg was.
Hij huwde later met Alida Mouthaens. Uit 1e huwelijk: Catalina Wendelina Sageman, die omstreeks 1620 Gerrit Heeck huwde.
Uit dat huwelijk werd omstreeks 1625 Bitter Heeck geboren, die ook Vrouwe van Schouwenburg was. Zij huwde met Philip van Zuylen van Nievelt.

 


http://antonzeven.nl/wp-content/uploads/2016/12/Wapenboek-nr-4-van-de-Gelders-Overijsselse-studentenvereniging-te-Utrecht.pdf

Wapenboek nr 4 van de Gelders-Overijsselse studentenvereniging te Utrecht 1650-1659 Bron: Het Utrechts Archief; fotografie door Ad J. de Jong, Voorthuizen; en gerangschikt door Anton C. Zeven, Wassenaar. Zie pag 51-9 voor wapenbeschrijvingen, ontleend aan O. Schutte. 1975. De wapenboeken der Gelders-Overijsselse studentenverenigingen. De Walburg Pers, Zutphen. 272p.

Het gaat hier om Johan Saagmans (geb. ong. 1645), zoon van Julius Saagmans. Hij is gehuwd met Susanne van der Meulen.

 

Boven: afbeelding nr. 202, van het wapen van Johannes Zaeghmans, waarbij een ? staat omdat ze niet weten waar hij vandaan kwam.


In de Hervormde kerk te Buren zit een grafzerk in de muur:

http://www.dbnl.org/tekst/beau018betu01_01/beau018betu01_01_0008.php#331T

 

Linkerwapen:
1. Sageman
2. Heeck (CBG: keper, vergezeld van boven en beneden hetzelfde, vogels
3.
4.
 

Rechterwapen:
1. Feith (CBG: een paard, klimmend)
2. Toe Water?  (CBG: 2 of 3 dwarsbalken, golvend vergezeld)
3. Cockengen? (CBG: 3 lelies, vergezeld)
4. Heeck (CBG: keper, vergezeld van boven en beneden hetzelfde, vogels

 


Links in de muur 230 × 112 cm, pl. xlv, afb. 93. De wapens Saeghmans en Haeck en de kwartieren Feith, toe Water, van Cockengen, van der Hoeve,?. Andere kwartieren zijn niet bekend. Boven de wapens een helm met een lans met vaantje als helmteken. In het cartouche: 

anno
 1638 op den 29 iuly is in den heere gerust
de ed. alyda haegmans ende leyt alhier begraven. anno 1638 op den 7 augusty is in den heere gerust de ed. iofrou mettien feyts ende leyt alhier begraven. Pl. xlvafb. 93.

Daar het eerste kwartier van het mannelijke wapen dat van het geslacht Saeghmans vertoont, zal vermoedelijk voor Haegmans, Saeghmans gelezen moeten worden. Metje Feith was gehuwd met Julius Saeghmans, rentmeester, wiens moeder een Haeck was. Zij is de dochter van Lambert Feith en Stijntje toe Water en de moeder van Alyda. (mededeling van de Rijksarchivaris in Gelderland).

-----
Mail Rudolf Broersma:
 

André,

 

Een mooie gave zerk met interessante wapens.

Vergelijkbare alliantie- / kwartierwapens kom je hier in het noorden op zerken zelden tegen, kwartieren worden over het algemeen weergegeven door wapens in de hoeken (en bij grotere zerken met meerder kwartieren soms ook wel op de zijkanten) en de gevierendeelde wapens bestaan meestal uit een alliantie van 2 families, die zijn verdeeld over de kwartieren, I. en IV. familie 1 en II. en III. familie 2.

Er is geen strikte orde (logica) in het plaatsen (verdeling) van de kwartierwapens op de zeken, ik ben daar al zoveel verschillende voorbeelden van tegengekomen, dat je nergens van op aan kunt. De wapens van de ouders, grootouders, overgrootouders en zelfs soms van betovergrootouders kunnen zijn afgebeeld, soms van de persoon alleen, soms van het betr. echtpaar, soms de kwartieren van de man links en de vrouw rechts, maar ook boven en onder komt voor, dus … ga er maar aanstaan.

 

De wapens op deze zerk geven in ieder geval de kwartieren weer van Saegmans, Saagmans of Zaagmans (mannenwapen) en Feith (vrouwenwapen). Je was al een aardig eind op weg qua families.

In het mannenwapen is

I.                     Zaagmans (een wassenaar, vergezeld van 3 sterren, 2 en 1 [goud op blauw])

II.                   ???   er zijn tientallen fam.wapens die hier aan voldoen w.o. Heeck (keper, vergezeld van vogels)

III.                 ???  op de foto lastig te zien. Dwarsbalken over een schuinkruis of andersom?? Haeck zou kunnen; dwarsbalken over … (in Muschart 29B, CBG)

IV.                ???  een klimmend hert uitkomend uit de doorsnijdingslijn? (ook hier kunnen verschillende fam. voor in aanmerking komen.

 

In het vrouwenwapen:

I.                     Feith  (een klimmend of galopperend paard, soms eenhoorn)

II.                   Toe Water ( ketel boven water, soms boven golvende dwarsbalken)

III.                 Cockengen ( 3 lelies vergezeld van …)

IV.                Van der Hoeven (vergezeld boven en beneden verschillend, boven delen van het menselijk lichaam (Muschart 39M); hier een ster onder en 2 hoofden boven?)

 

Dit geeft denk ik nu wel een inzicht van hoe de wapens zijn verdeeld.

 

m.f.g.

 

Rudolf

 


Elburg is de plaats waar de familie Sageman dus familiepartners vond.
Zo kom je hier veel leden van de families Feith, Heeck, toe Water tegen.

http://www.streekarchivariaat.nl/nl/elburg/documentatie/31-artikelen-elburg/138-lijst-bestuurders-van-elburg-1614-1672.html


Onbekend is nog of de bekende uitgever Gillis Joosten Saeghman (1619 te Amsterdam-1704 aldaar) familie is.

http://www.dbnl.org/tekst/_lit003199201_01/_lit003199201_01_0052.php


Lidmatenboek Bolsward 1603-1656 (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89WK-WN9Z?i=18&cc=2040000)
Den E. G. Manhaften Hopman Johan Sageman, ende zijn huysvrouw Juffrrouw Aeltgen Mouthaens
Jaques van Wettens Lieutenant
Jacques Sageman, sergeant
Hans Riquer, adelborst
Jan Francijs, adelborst
Hendrik Withuijs, adelborst
Ansie van Deventer(?), rustingmr.
Hans van Olm, veltscheerder

 

 

Lidmatenboek Bolsward, 1620 (1615-1702)  (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99W2-HXKK?i=40&cc=2040000)
Met attestatie
Den E Manhaf. [obijt] Hopman Joh. Sageman
Juffrouw Aelty Monthaen zijn huysvr.
Jacques Sageman, sergeant
Hans Riqmer, adelborst
Jan Francrijs, adelborst
Hend. Withuys, adelborst
H??? van Seventer, rustingmr.   
Hans van van Olm, veltscheerder

Lidmatenboek Bolsward, 6-2-1631:

Anneke Sagemans iongedochter op de Grote Dijlacker

Lidmatenboek Bolsward, 1626 (?)
 

Maria Sagamans, jongedochter woont op de grote dijlacker

Lidmatenboek Bolsward, 2-2-1639:
Den E. Manhafte Zacharias Sageman veendrich wonende op de Grote Dijlacker

Lidmatenboek Bolsward, 22-4-1643:
Jacob Sagemans iongman wonende op de groote dijlacker
 


Inventaris archief Bolsward:

 

758. Register betreffende het onderhoud van de Zaagmanspost 1699—1866,

1 deel.


Pagina met diverse genealogieën, zoals Van Byler,
https://www.veluwsegeslachten.nl/openbaar/vvg/1.1.3.pdf

I.      Van Arler
II      Scholten
III    Van Arler
IV    Van Byler, uit Harderwijk
VII   Van Byler, Nijkerk/Utrecht
IV    Van Byler, Wijk bij Duurstede
V     Van Byler, schildersgeslacht Utrecht
?     Van Oldebarnevelt
?     Van Rensselaer