Rouwborden in de St. Jan te 's Hertogenbosch, van officieren

 

Naam Functie Overleden
Rouwborden in het Hoogkoor der St. Jan    
Johan Juriaan baron van Baltwein Generaal-majoor en kolonel van een regiment ruiters 8-3-1710
Johan van Wijnbergen Bevelhebber van 's Hertogenbosch 1658
Jr. Hendrik van Utenhove kommandant van 's Hertogenbosch, Luitenant-Generaal, Colonel Commandeur der Stad en Forten 9-12-1715
Daniel Chambrier Generaal Majoor en Collonel van een Regiment Zwitsers 13-2-1728
? Sweerts (gehuwd met Hendrik Collot d'Escury Hij was ritmeester en majoor, echter overleden te Zwolle 1744  
Ermgarda Sweerts (gehuwd met Aalbrecht karel Snouckaert van Schauburg) Hij was kolonel der cavalerie. Hun dochter ligt in de St Jan.  
Jr. Filip van Tienen Luitenant-kolonel v/h regiment van Brederode en de eerste commandant van 's Hertogenbosch 1654
Hendrik van Tuyll van Bulkesteyn, zijn vrouw Padevoort. Hij was groot-majoor en vanaf 1654 kommandant 's Hertogenbosch  
N.N. Leuingstouin Luitenant-kolonel van een regiment (Schotten?), die in 's Hertogenbosch in garnizoen lagen 14-7-1673
N.N. Schotte (kwam uit Schotland/Engeland?) Kolonel 19-1-1683
Rouwborden in het kruis der St. Jan    
--    
Rouwborden in de Hooge of Lieuwe Vrouwe kapel    
Jr. Jan Roelof baron van Dongen kommandant van 's Hertogenbosch, Luitenant Generaal van de infanterie, kolonel van het battaillon van ORange-Drenthe, Ritmeester van een compagnie Cavallerie in het regiment van de Generaal Majoor Graaf van Rechteren en Commandeur van 's Hertogenbosch 10-2-1760
Willem Benjamin de Guy Luitenant-Generaal en kolonel van een regiment infanterie, commandeur van 's hertogenbosch en onderhoorige forten 22-1-1755
Thomas Tulleken Luitenant Colonel en kapitein over een comp. guardes te voet van zijn Kon. Maj. van Groot Brittanje. 21-6-1700
mr. Hendrik Bernard Martini Oud-President en gewesene Collonel over de vier schutterijen van 's Hertogenbosch 6-5-1776
Noorderomgang schip    
N.N. Gonnes kolonel 31-10-1674
Omloop van het hoogkoor ten Noorden, ter hoogte van de kapel (toen: H. Sacramentskapel genaamd)    
Jr. Hotse Aytsma van Lauta Kolonel Commandant over het Regiment van de Heere Luitenant-Generaal Graaf van Schaumburg Lippe 14-9-1747
Binnenste zuideromgang van het schip    
Helena Tulleken, vrouw van kolonel Abraham Tscharner   16-5-1729