Simon Ruurds Rodenburg

Simon Ruurds Rodenburg werd geboren te Sneek op 27 juni 1816, als zoon van deurwaarder Ruurd Pieters Rodenburg en Okje Annes.
Hij huwde op 14 mei 1843 te Sneek met Froukje Faber (* 1821 Sneek), die een dochter van Ulbe Annes Faber (grofsmid) en Baukjen Pytters Nieuwenhuis.

In 1854 kwam Gerben Epius Ruitinga Nieuwenhuis vanuit Marssum naar Sneek en kwam te werken bij Simon Rodenburg. Gerben vertrok voor 1860 naar Leeuwarden, maar keerde later weer terug naar Sneek. Gerben adverteerde in mei 1875 met horloges, e.d.

Plaats Jaartal Overige Bron
? 1850 staartklok, verkocht via veiling
http://www.tjittetalsma.nl/de-winkel/friese-klokken?prod_id=66418
internet
  1850? Was omstreeks 1948 aanwezig in de apotheek van den heer IJ. van der Feer te Sneek.
Dit moet zijn Kleinzand 20, in 1827 gebouwd voor apotheker L. van der Feer.
Uurwerkmakerskunst in Friesland. Nanne Ottema
  1850? Omstreeks 1948 in gebouw in een huis aan de Leeuwarder straatweg te Sneek idem als hierboven.
Hempens, nu Anloo 1860 zie ook: http://www.magnuskerk.nl/in-de-kerk/toren/uurwerk internet
Oudega (SWF) 1860

http://torenuurwerken-sot.nl/torenwerken%20in%20Friesland.html

http://images.protestantsekerk.net/uploads/klant180/Ankertsjerke.pdf

internet
Offingawier <SEP 1862   adv. LC
IJsbrechtum 1865 zie ook: http://www.ysbrechtum.com/kerk/
sinds 1981 elektrich
adv. LC
Wieuwerd 1868   adv. LC
Britswerd ong. 1868   adv. LC
Tjalhuizum 1871

http://www.reliwiki.nl/index.php/Tjalhuizum,_Nr_7_-_Kerktoren
In 1871nieuwe toren gebouwd.

adv. LC
  1872 Staartklok in het Fries Scheepvaart Museum uurwerkmakers in Friesland
IJtens <DEC 1873   adv. LC
Terhorne <MEI 1875   adv. LC
Ferwoude ca. 1875

http://www.stichtingmonumentenswf.nl/

internet
Herbaijum   lag bij oud ijzer, van Jopie Huisman. Wordt museaal. interview LC 2015
    In het FSM te Sneek is een voorzittershamer met de inscriptie: gemaakt door Simon Rodenburg  

adv. LC 23-9-1859

 

--> adv LC 10-1-1860

--> Middelburgsche Courant, 20-8-1861

--> adv. LC 5-9-1862

 

 

--> adv. LC 18-9-1868

 

--> adv. LC 15-1-1869

 

--> adv LC 29-10-1869

 

--> adv. LC 2-11-1869

--> adv. LC 5-2-1869

--> LC, 1871

--> adv. LC 12-12-1873

--> adv. LC 4-5-1875

 

--> adv. LC 9-5-1876

--> foto via internet
 

Friesche staartklok, klok is gemaakt door klokkenmaker Rodenburg uit Sneek, periode rond 1850, wijzerplaat met eenvoudige bruidskrans, eiken kast, kleur rood  - meekrap

Deze klok is verkocht

foto: Fries Scheepvaart Museum

Staartklok van Simon Ruurds Rodenburg
Bruikleen: W. Annema Fzn., Franeker

 

 

N. 327. S. Rodenburg, te Sneek. 

Een plank om pillen te rollen, van nieuwe inrigting. Prijs  8.  
N. 392. S. Rodenburg, te Sneek. 

Een uurwerk, met verschillende aanwijzingen. 

 

--> adv. LC 29-5-1860.
Dit is Gerben Epius Ruitinga Nieuwenhuis, voorheen medewerker bij Rodenburg