Rinsma State te Driesum

 

't huis Rinsma te Drisum in Dantumadeel, behoort den heere Otto Oracius van Aisma, 1723

Hier moet bedoeld zijn Hotze Lauta van Aysma (1669-1745), gehuwd met Catharina Recalff. 
De tekening is gemaakt in 1723 door de bekende tekenaar Johannes Stellingwerf.