Reveil predikanten

 

Predikanten te Garijp-Suameer-Eernewoude (tijdens 'reveil')
1816-1825 Cornelis Witteveen Van Boornbergum beroepen. 2 jan. bevestigd. Verroepen naar Oosthem
1828-1835 Theunis van Berkum Van Wanswerd beroepen. 3 febr. bevestigd. Verroepen naar Oosthem, 8-2-1835 vertr.
1836-1839 Abraham Buning Kandidaat. 12 jun. bev. Verroepen naar Ee.  (broer van Arnoldus Werumeus Buning te Oostermeer)
1841-1847 Rutger Adolf  Benthem Sypkens Van Espeet beroepen. 2 mei bev. Vetrokken naar Spijk (Gron.). 3-10-1841 vertr.
1850-1853 Anthonie Mac Pherson bev. op 5-5-1850. Vertrokken naar Katwijk aan Zee.
1858-1865 Geert Jans Cool bev. op 14-11-1858. Vetrokken naar Nieland.
1866-1866 Willem Reiner Kalshoven  
1871-1874 G. van Herwaarden  
1875-1878 A. Knol  
1878- J. Wisse  

 

 

Predikanten Schettens-Longerhouw  
1848-1851 Jan Wouter Felix Als kandidaat. Vetrokken naar Heeg
1853-1855 Willem Sypkens Als kandidaat. Vetrokken naar Scharnegoutum.
     

 

 

Predikanten te Scharnegoutum-Loenga
1796-1798 Wibrandus Gerardus Reddengius Kandidaat. Verroepen naar Dronrijp. (broer van Gerardus Bentheim en Egbertus-Lubelius)
1799-1823 Hermannus Graanstra Kandidaat. Emiritus wegens lichaamsongesteldheid.
1824-1852 Hermannus Meijer van Boornbergum beroepen.
1852-1855 Willem Arnold Becking Zoon van Jan Willem Becking (o.a. pred. te Oudwoude Oostermeer, Heeg, Wons)
1855-1858 Willem Sypkens Van Schettens-Longerhouw.
1858-1870 Louis Rinzes Kijlstra Een volle neef van bovengenoemde Willem Sypkens
1871-1876 Isaak Ippius Fockens getr. met Maria G. de Mare (=familie van J.W. Felix zijn vrouw?)
1878- I. Enderle  
     

 

Predikanten te Oosthem
1741-1800 Petrus Wigeri Beroepen van IJsbrechtum. Emeritus. Begraven in kerk Oosthem
1802-1824 Adam Guldenarm Kandidaat. Overleden in Oosthem.
1825-1834 Cornelis Witteveen Beroepen van Garijp. Verroepen naar Harderwijk.
1835-1858 Theunis van Berkum Beroepen van Garijp. Overleden.
1859-1877 Jan H. Guldenarm Beroepen van Losdorp. Vertrokken naar De Vuursche.
1878-1887 Eskelhoff C. Gravenmeijer Beroepen van IJsselmuiden. Vertrokken naar Oldeboorn.
     
Koster 2005: fam. Engbers

 

Predikanten te Heeg
1825-1845 Jan Willem Becking Van Oostermeer. Naar Anjum beroepen. In 1852-1857 te Wons.
1845-1853 Jan Jacob Knap van Feinaart/Heiningen, naar Oud-Alblas. Toen naar Putten (1855-1856), Opheusden (1856)
1853-1860 Jan Wouter Felix Van Opheusden. Naar Nieuwe Tonge. Later Katwijk en Utrecht.
1861-1865 H.J.P. van der Linden  
1866-1871 P. Ris Lambers  

 

Predikanten te Putten
1835-1844 Hendrik van Griethuysen  
1844-1844 Sypko Haijo Sypkens Eerst te Idsegahuizum/Piaam. Kwam van Vrijhoeve-Kapelle. In Putten overleden
1845-1854 Nicolaas Osti  
1855-1857 Jan Jacob Knap Van Oud-Alblas. Naar Opheusden.

 

 

LOSDORP  (gr.)
1812-1836 Nicolaus Westendorp

Ds Westendorp was NH-predikant te Sebaldeburen van 1797-1812, en daarna NH-predikant te Losdorp (Gr),van 1812-1836,en aldaar overleden. Zijn graf met dat zijner vrouw ligt op het kerkhof,aan de Noordzijde van de toren]. [Een korte inhoud uit het werk van ds Westendorp, "Eerste leerrede in de Nieuwe Kerk te Sebaldeburen,1809, benevens een Oudheidkundige Verhandeling", volgt hieronder]: zie verder.

1852- Henricus E. Gravemeijer Van Onstwedde gekomen.
-1859 Jan H. Guldenarm Naar Oosthem vertrokken