Regiment Infanterie, 639a

--> Zie ook complete opstelling J. Punt 'Opperofficieren Nassause Regimenten'

Kolonel van:    
3-3-1639 / 1647 Georg Frederick thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg ? zie site Martin Engels!
1647-1649 Homme Hettinga  
1649-1665 Ernst van Aylva  

BRUNET, PAUL, heer van ROCHEBRUNE. @ I-III; VI-XI; XIII; XIV; XVI-XIX

Hugenoot, afkomstig uit La Rochelle, sinds 1685 in Leeuwarden gevestigd; kamerheer van de prinses van Oranje-Nassau; 1699 luitenant-kolonel van het 2e bataljon van het infanterieregiment Oranje-Friesland; 1706-21 kolonel-bataljonscommandant van dat regiment; sinds 1701 waarnemend commandeur van Lillo; 1710-18 commandeur van de citadel van Luik. Staatsche Leger, VII; VIII, bd. III; Vorsterman van Oyen, Stam- en Wapenboek, I.

 

Krijgsverrichtingen van Infanterie Regiment 639a, vanaf 1702 Regiment Oranje-Friesland
bestond sinds 1690 uit 2 bataljons
-- 1706, Ramillies, Oostende, Meenen
-- 1708, Oudenaerde, Rijssel
-- 1710, Rijssel, Douai, Saint Venant

 

Overzicht van doden/gewonden van dit regiment tijdens de verschillende gevechten, volgens Staatse Leger:

Slag bij Ramilly,                 23 mei 1706           Friesland              5 doden, 35 gewonden

Belegering van Oostende 7 juli 1706              Oranje                   4 doden, 13 gewonden

Beleg van Meenen              17/18 aug 1706                                    7 doden, 21 gewonden

Slag bij Audenaerde           11 juli 1708          1e/2e bat. Oranje   5 doden, 38 gewonden

Beleg Rijssel                        7 sept 1708          2e bat. Oranje        8 doden, 77 gewonden

Slag bij Malplaquet           11 sept 1709        2e bat. Oranje      70 doden, 332 gewonden

Beleg Douai                         1710                      Oranje                   42 doden, 139 gewonden

Beleg St Venant                  sept 1710              Oranje                   13 doden, 50 gewonden   

 

bataljon, 1 grenadiers compagnie, 6 musketiers compagnieen.

Regiment Oranje-Friesland bestond uit 2 bataljons, dus totaal 14 compagnieen.

Elke compagnie ca 55 man.