Infanterie Regiment 633a


Het regiment werd opgericht in 1633 als Regiment van Emminga. Bij de reorganisatie van 1752 ging het op in het Regiment Baden-Durlach als 2e bataljon.

De Staten van Friesland richtten het Regiment echter al in 1631 op, maar de Raad van State keurde het pas in 1633 goed.
 

Kolonel

 30-06-1633 A Edsard van Emminga (Friese Staten: 15-7-1631)
 10-04-1635 B Jaques van Oenema, overl. 6-10-1646
 07-04-1646 C George Frederik Vrijheer van Schwartsenberg en Hohenlansberg
 11-10-1660 D George Wolfgang Vrijheer van Schwartsenberg en Hohenlansberg, 
       gesneuveld bij Seneffe 11-8-1674
 11-09-1674 E Watzo van Burmania, op zee verdronken 27-02-1691
 24-04-1691 F Johan Willem II Hertog van Saksen-Eisenach, geb. 17-10-1666, 
       overl. 4-1-1729
 03-01-1713 G Willem Frederik Hendrik Prins van Saksen-Eisenach, zoon van Johan 
       Willem II, geb. 10-11-1691, overl. 26-7-1741, 11-03-1727 brigadier
 07-05-1742 H Gemme Omphridus van Burmania, overl. 12-8-1759, 01-05-1747 
       luitenant-generaal, 16-05-1747 generaal
 

Kolonel-commandant

Als de kolonel een hogere rang bekleedde werd een ander kolonel-commandant van het regiment
 28-09-1695 A Hans Willem Baron van Plettenberg, overl. 9-3-1698
 21-02-1710 B Rienk van Burmania, overl. 22-9-1730
 02-06-1724 C Hans Willem van Camstra
 01-01-1748 D Fecco Dominicus van Sytzama
 

Luitenant-kolonel

 22-06-1633 A Jacques van Oenema
 03-05-1635 B Homme van Hettinga
 07-04-1646 C Adriaan Slijp
 30-09-1660 D Diederik Stecke
 17-03-1671 E Watzo van Burmania
 18-04-1672 F Epo van Asgema
 21-07-1676 G RUURD Gerrolt Juckema van Burmania (voornaam aangepast door AAB!)
 12-04-1679 H Cornelius van Scheltinga
 13-02-1686 I Taco van Burmania
 05-04-1688 J Rinco Lycklama à Nijeholt, overl. 26-02-1691
 25-04-1691 K Willem Frederik van Schratenbach
 26-03-1694 L Hans Willem Baron van Plettenberg
 15-02-1696 M Johan de Clair
 12-10-1700 N Rienk van Burmania
 26-03-1710 O Julius Jelto van Unia
 07-04-1710 P Haringh Lodewijk van Harinxma thoe Heegh, overl. 30-12-1719
 17-03-1718 Q Johan Sicco Baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg
 14-03-1721 R Hans Wi1lem van Camstra
 02-06-1724 S Ferdinand Theophil du Moulin
 18-03-1730 T Cornelis van Haersma
 14-03-1742 U Jetze Idsert van Burmania
 16-03-1743 V Fecco Dominicus van Sytzama
 01-01-1748 W Watse Julius Dominicus Borma van Burmania, 18-03-1766 
       kolonel-titulair
 03-06-1749 X François Crinière, 18-03-1766 kolonel-titulair
 

Majoor

 22-06-1633 A Homme van Hettinga
 30-04-1635 B Poppe van Burmania
 25-03-1639 C Adriaan Slijp
 07-04-1646 D Foppe van Grovestins
 03-07-1658 E Jarich van Heerma
 11-10-1660 F Sijbrant van Walta
 25-11-1669 G Watzo van Burmania
 20-05-1671 H Epo van Asgema
 18-04-1672 I Douwe van Sijtsma
 00-00-1673 J Johan van Andela
 15-05-1674 K Feyo van Heemstra
 26-10-1674 L Menno Baron van Coehoorn
 02-03-1677 M Julius van Beyma
 18-02-1686 N Arent van Loo
 13-02-1686 O Rinco Lycklama à Nijeholt
 06-04-1688 P A1bert Christoffel van Hania
 29-03-1690 Q Jarich van Ockinga
 25-04-1691 R Johan de Clair
 15-02-1696 S Rienk van Burmania
 12-10-1700 T Philip Hugo Vegelin van Claerbergen, geb. 01-09-1669, overl. 
       07-06-1705
 13-12-1704 U Wil1em van Vierssen
 30-03-1709 V Julius Jetzo van Unia
 21-02-1710 W Daniel Cuiper
 18-03-1718 X Hans Willem van Camstra
 14-03-1721 Y Ferdinand Theophil du Moulin
 02-06-1724 Z Gemme Omphridus van Burmania
 08-07-1728 AA Cornelis van Haersma
 18-03-1730 AB Eelco van Haersma
 28-11-1738 AC Jetze Idsert van Burmania
 14-03-1742 AD Watse Ju1ius Dominicus Botma van Burmania
 01-01-1748 AE François Crenière
 03-06-1749 AF Jan Frederik van der Merwede
 

Garnizoen

  - Bonn
 1715 Nijmegen, Coevorden
 1716 Stevensweert
 1719 Breevoort, Zutphen
 1722 Ieperen, Veurne, Warneton
 1725 Namen
 1728 Zutphen
 1731 Kampen, Zwolle
 1737 Breevoort, Doesburg, Zutphen
 1743 Breevoort, Doesburg, Doetinchem, Groenlo, Lochem, Zutphen
 1744 Namen
 1745 Venlo
 1746 's Hertogenbosch
 1749 Zutphen
 1750 Leeuwarden
 

Bataljon

 geen.
 

Krijgsverrichtingen

 1674 Seneffe
 1706 Meenen
 1746 Rocour
 

Bronnen