Bord 1:
Lijst van predikanten die gestaan hebben te Longerhouw en Schettens sedert den jare 1598 tot 1879

             
Naam
Van waar gekomen
Datum intrede
Waarheen vertrokken
Tijd van vertrek
Tekst bij intrede
Tekst bij afscheid
Wilhelmus Georghij (Tjerkwerd) 1598 overleden 1602
Godefrides Sopingius Schraard 1602 Bediende deze gemeente van 1603
Johannes Gelhi Schotanis Haskerhorne 25 febr. 1605 Goutum 8 dec. 1606
Hermanus Clements Antonides van der Linden Als kandidaat 4 maart 1608 Naarden 6 april 1612
Adolfhus Sopingius 5 okt. 1612 Arnhem 11 okt. 1620
Petrus Daniels Eilshemius Als kandidaat 27 febr. 1620 Leeuwarden 27 okt. 1623
Abraham Daniels Eilshemius Als kandidaat 12 april 1624 Beetgum 2 april 1627
Vitus Pibonis Als kandidaat in Otterloo 5 nov. 1627 Makkum  1 aug. 1631
Kornelius Fabius Als kandidaat 11 okt. 1631 emiritus
(wegens kindsheid)
24 juni 1643
Etheus Terwold 6 mei 1644 overleden 21 dec. 1668
Duko Silvius Als kandidaat bevestigd 14 febr. 1670 Molkwerum 7 sept. 1674
Hermanus Wilhelmus Schrevenstein Akkerwoude 15 maart 1675 Burgwerd 24 april 1682
Johannes Winkler Als kandidaat 2 oktober 1682 Oudemirdum 22 januari 1685
Jacobus Steenwijk Als kandidaat gekomen 18 mei 1685 overleden 15 jan. 1742
Gerbrandus Lantinga Als kandidaat intreerede 20 okt. 1743 overleden 5 jan. 1785
Johannes Sardor Als kandidaat bevestigd 27 aug. 1786 overleden 8 jan. 1809
Johannes Lemke Donkerbroek & Haule 10 dec. 1809 emiritus 16 nov. 1834 1 Cor. 1:24 1 Joh. 2:24a
Willem Antoni van Meurs Als kand. Prov. Kerkb. van Geld. 30 aug.1835 Genemuiden 27 sept. 1840 1 Cor: 2:2 1 Petr. 1:25
Th. C. Kock Beilanus van Assen Als kandidaat Prov. Kerkb. van Groningen 18 juli 1841 Arum 24 jan. 1847 Gal. 4:19 Hand. 20:36
Jan Wouter Felix Kandidaat Prov. Kerkb. Zuid-Holland 13 febr. 1848 Opheusden 19 okt. 1851 Jes. 62:6-7 Joh. 3:30
Willem Sijpkens Als kandidaat Prov. Kerkb. van Utrecht 2 jan. 1853 Scharnegoutum 16 dec. 1855 1 Thess. 5:25 2 Petr. 3:18
Donko Jan Westerloo Gerkesklooster 15(13?!) juni 1858 emiritus 29 juni 1879 Lukas 11:28 Hand. 15:29b

Bord 2:
Lijst van predikanten die gestaan hebben te Longerhouw en Schettens sedert den jare 1880
Vanaf 1-1-1969 samengevoegd met Schraard

Naam
Van waar gekomen
Datum intrede
Waarheen vertrokken
Tijd van vertrek
Tekst bij intrede
Tekst bij afscheid
Julius Francois Louis August de Jagher Gaast 8 febr. 1880 IJsselmonde 29 okt. 1882 1 Corr. 2:2 1 Thess. 2:9-13
Hendrik Cornelis Lambers Rijperkerk 27 jan. 1884 Rijperkerk 12 april 1891 2 Cor. 4:5 1 Joh. 2:18a
Jetze Hoekstra Workum 6 sept. 1891 Heteren 2 sept. 1894 Rom.1:16 1 Joh. 2:18a
H.A. van Oostrom Soede Kolham 25 aug. 1895 Workum 22 nov. 1896 1 Cor. 1:23-24 Hand. 20:32
Gerrit Thomas Smit Makkum 22 mei 1898 Poederoijen 3 nov. 1901 2 Cor. 3:5-6 Hebr. 13:14
Anton Gerrit Frederik Smit Tjerkgaast 5 okt. 1902 Medemblik 3 apr. 1910 1 Cor. 2:2 2 Cor. 6:1
Berend Dijkstra Holijsloot 4 dec. 1910 Harich 22 mei 1921 1 Cor. 2:2 Kol. 2:6-8
Gerrit van Hoeven Blokzijl 18 juni 1922 Wons 8 juli 1928 1 Cor. 1:23a Hand. 20:36
Teunis Kloek Goudswaard 18 nov. 1928 emiritus 6 mei 1945 1 Cor. 3:9 1 Cor. 15:58
Johannes Antonie Gelderman Als kandidaat 21 okt. 1945 Urk 30 nov. 1947 Hand. 3:6a Psalm 103:1-2
Anne Jippe Visser Bierum 20 juni 1948 Als lector Groningen 18 nov. 1956 Rom. 1:16-17 1 Cor. 15:58
Willem Hoogendoorn Als kandidaat 25 nov. 1956 Medemblik 4 juni 1961 Hebr. 12:2a Efese 6:23
Jan Hendrik Pol Als kandidaat 17 sept. 1961 Bergum 24 okt. 1965 Jes. 45:21b, 22 Phillipenzen 1:9a
Willem L. Speelman Vledder 16 okt. 1966 emiritus  14 sept. 1975 Hand. 8:24 1 Cor. 1:4
Gerrit Jan Ros Als kandidaat 8 febr. 1976 Brummen 4 jan. 1981 Ef. 4:1-16 Matth. 2:2
Elizabeth Sophia Pettinga- Burger Als kandidaat 18 okt. 1981 Gaanderen 11 mei 1986 Ex. 3:14 1 Cor. 3:4-9
Ruurd Hendrik Jan Jellema Als kandidaat 7 mei 1989 Goes 25 juli 1993 Ex. 33:12-33 1 Kon. 3:5-12
SOW Gemeente vanaf 1 jan. 1996 Schettens Schraard Longerhouw
Helena Cecilia Maria Bouma Als kandidaat 23 april 1995 losgemaakt 16 juni 1999 1 Kon. 19:19
Margaritha Rianne Veen Als kandidaat 7 okt. 2001   26 febr. 2006 1 Cor. 12:12-31  
Edna K. Zwerver Gouda 29 apr. 2007        

 

Predikantenborden te Schettens

Achter in het koor hangen 2 borden met de namen van alle predikanten vanaf 1598.

Op deze pagina is de complete lijst te bekijken. Hierop staan de volgende gegevens van de dominees:

1. Naam
2. Van waar gekomen
3. Datum van intrede
4. Plaats waarheen vertrokken
5. Tijd van vetrek
6. Tekst bij intrede
7. Tekst bij afscheid