Predikantenborden te Schettens

Bord gemaakt door Gatze Roedema en geschilderd door Gerard Knorr, mr. schilder uit Schettens.

Als eerste, zover bekend, begon dominee Willem Sijpkens met het opstellen van:

'Onvolledige Lijst van Predikanten gestaan hebbende te Longernhouw c.a. sedert de jare 1600; bij de kerkelijke archieven gedeponeerd door W. Sijpkens'

Omdat ds. Sijpkens onze dorpen bediende van begin 1853 t/m eind 1855, kunnen we deze handgeschreven en versleten lijst dateren in genoemd tijdsperiode. Dezelfde lijst is later opnieuw aangevuld met de jonstste gegevens door onze dominee Anton Smit, die hier stond van 1902 t/m 1910. Hij maakt zich zelf bekend door bovenaan, onder de tekst van Sijpkens neer te zetten: 'en vervolgd door A.G.F. Smit' . Ds. Smit heeft duidelijk een ander handschrift en de lijst stopt dan ook bij het invullen van zijn eigen indienst treding.

Toch is deze lijst niet gelijk aan de predikantenborden die uiteindelijk werd geschilderd door Gerard Knorr. Als 2e op de lijst werd namelijk nog toegevoegd Godefridus Sopingius, die volgens het bord onze gemeente bediende van 1602 t/m 1603, terwijl hij predikant was te Schraard volgens het bord. Het kwam inderdaad wel voor als een gemeente door omstandigheden nog geen dominee had beroepen, ze dan een dominee deelde met een buurgemeente. Door de snelle overgang van Katholiek naar Gereformeerd, duurde het lang voordat er genoeg predikanten waren voor alle kerkelijke gemeentes.

Daarnaast werd ds. Hermanus Schrevenstein, die onze gemeente bediende van 1675 t/m 1682, volledig vergeten op de handgeschreven lijsten.

Tot dusver kunnen de borden dus in ieder geval gedateerd worden NA 1902, omdat dan ds. Smit nog met de niet voltooide lijst bezig is geweest. Ook moet het VOOR 1919 geweest zijn, want toen overleed Gerard Knorr.

Tenslotte verschijnt er in 1911 nog het 'Nieuw Kerkelijk Handboek', waarin ook een predikantenlijst van heel Friesland verschijnt, dus ook de gemeente Longerhouw c.a. Deze vermeld NIET Godefridus Sopingius, maar wel ds. Schrevenstein. Onbekend is helaas of deze lijst in dit boek apart is samengesteld of dat er een verband is.