Predikanten te Schraard

Jaartal Naam Van: Naar:
1597-1603 Godefridus Sopingius Tjerkwerd-Greonterp Bolsward
>1604-1632 Vibrandus Homeri   overleden
1633-1652 Johannes Sixtini kandidaat overleden
1653-1686 Sybrandus Mensonides kandidaat overleden
1688-1712 Henricus Petrejus kandidaat overleden
1713-1752 Hero Kingma Soutleeuw (Belgie) overleden
1752-1806 Hessel Colerus kandidaat emeritus
1808-1810 Henricus Dominicus Struiving Nijega-Elahuizen Tjalleberd
1811-1825 Johannes Merzelis Bredée Nes (Ameland) Hauwaart
1825-1827 Hermannes Petrus van der Haar kandidaat Grosthuizen/Avenhorn
1827-1839 Hobbo Lemke Kolhorn Achlum?
1840-1842 Gerardus van de Flier kandidaat Genemuiden
1842-1845 Hyltje Hanzes Ynzonides Welsrijp Paesens
1846-1849 Jan Hendrik Seemerink Groningen (hulpprediker) St. Johannesga
1849-1851 Teunis Jan Jansen Schoonhoven Gramsbergen Balk
1852-1859 Abraham Zuidema kandidaat Leimuiden
1860-1861 Jan Adriaan Pieter Ris Lamberts Eierland (Texel) Ysselmuiden
1861-1864 Hendrik Hasselman kandidaat Dedemsvaart
1864-1868 Pieter Kors Dommisse kandidaat Oude- en nieuwe Wetering
1871-1873 Karel Eduard van Griethuysen kandidaat Noordeloos
1874-1877 Albertus Gelderman kandidaat Opperdoes
1879-1886 Gerrit Oosterhuis kandidaat leraar geworden
1886-1889 Geert van Dijk kandidaat Sprang
1893-1896 Luycke Broers Tjebbes kandidaat Medelblik
1896-1906 Leendert Johannes Wesseldijk kandidaat Rijnsaterwoude
1907-1909 Albert Gerrit Oosterhuis kandidaat Ternaard
10-7-1910 / 1914 Durk Fokke Bartlema kandidaat Magelang (Ned. Indie)
1914-1920 Johannnes Cornelis Romeijn kandidaat Parrega
1920-1922 Johannes Willem Swaan kandidaat Vollenhove
1924-1931 Johannes van Dorssen Saaksum Nieuw-Beierland
1932-1934 Gerrit Cornelis van Niftrik kandidaat Vollenhove
1935-1937 Melle Arien Visser kandidaat Holswierde
1938-1946 Dirk Jacobus de Reus kandidaat Hoge- en Lage Zwaluwe
1947-1949 Willem Jacob Keller Nijkerkerveen Oosternijkerk
1952-1958 Nolke Bergstra Leeuwarden Oudenhoorn