Predikantenligger Schettens-Longerhouw

3 april 1866

Liggervan het tractement aan de predikantsplaats te Longerhouw & Schettens verbonden:

 1. Lands of suppletietractement, bedragende                                fl.     600,--
 2. Toelage vanwege de Gemeente of primum tantum
  (van de kerk te Longerhouw f 50,- en van de kerk te
  Schettens f 50,-          samen                                                    fl.    100,--
 3. Het alterum tantum van Rijksweg                                              fl.    100,-
                                                                                                  ---------------
                                                                                                  fl.    800,--

Benevens vrij gebruik van pastorie en tuin.


11 augustus 1879  (22 nov. 1918 opnieuw goedgekeurd)

Liggervan het tractement aan de predikantsplaats te Longerhouw & Schettens verbonden:

 1. Lands of suppletietractement, bedragende                                fl.     600,--
 2. Toelage vanwege de Gemeente of primum tantum
  (van de kerk te Longerhouw f 50,- en van de kerk te
  Schettens f 50,-          samen                                                    fl.    100,--
 3. Het alterum tantum van Rijksweg                                              fl.     100,--
 4. Het primum tantum vanwege de gemeente
  (van de kerk te Longerhouw f 50,- en van de kerk te
  Schettens f 50,-           samen                                                    fl.     100,--
                                                                                                  ---------------
                                                                                                  fl.    900,--

Benevens vrij gebruik van pastorie en tuin.


24 juni 1921

Liggervan het tractement aan de predikantsplaats te Longerhouw & Schettens verbonden:

 1. Lands of suppletietractement, bedragende                                fl.     600,--
 2. Toelage vanwege de Gemeente of primum tantum
  (van de kerk te Longerhouw f 50,- en van de kerk te
  Schettens f 50,-          samen                                                    fl.    100,--
 3. Het alterum tantum van Rijkswege                                              fl.    100,--
 4. Een tweede primum tantum vanwege de gemeente
  (van de kerk te Longerhouw f 50,- en van de kerk te
  Schettens f 50,-           samen                                                    fl.    100,--
 5. van de kerk te Longerhouw nog                                                fl.     800,--
 6. van de kerk te Schettens nog                                                    fl.      800,--
                                                                                                  ---------------
                                                                                                  fl.    2500,--

Benevens vrij gebruik van pastorie en tuin.
Rijtuig in vrij gebruik voor de kerkediensten in Schettens.