Michael Potter

In de Hervormde kerk te Sloten ligt de fraaie zerk van Michael Potter.

Hier leyt een moedich helt die nimmer meer syn leden 
voor 't vaderlant gespaert maer mannelyck gestreden 
tot dat hy eyndelyck geheel was afgeslooft 
en volgens alle vleesch van 't leven is berooft 
verwacht syn lieve helft om met haer te verrysen 
als Godt ten iongsten dach het vonnisse sal wysen 
van alles dat hy met een redelyck verstant 
begaeft heeft seggen sal wyckt en comt byder hant

Edele erentfeste manfate Michel Potter int leven overste lieutenant des Frieschen Nassouschen regiments ende capiteyn van een compagnie soldaten te voet in den heere gerust den 14 ianuary anno 1648

Vrow Iohanna van Vierssen huisvrouw van de heere Michael Potter den 29 novemb: 1682