Ludolf Potter

...[16]37 in augusto is den ... colonel Ludolph [Po]tter
geschooten in de belegeringe voor Breda. Was olt
62 iaeren gesturven aan de quetsuyren binnen
Haerlem den 26 october

Potter wiens deught verstandt, beley...den
Ons landen, groot prouffeyt en Spangie ...
Legt Sloten in dit graf Breda de ..e ...
Waer hy als colonel int winnen ...
In Frieslandt rust syn lyck tot Haerlem...
Syn eer is overall: de siel in 's hemels ...s...

Gerrit van Amama colonel brigadier ter dienste der verenighde Nederlanden en commandeu[r]... Embden gesturven den 4 nowenber anno 1677 out synde .. iaar leght hier begraven

Het is opvallend dat kolonel Gerrit van Amama ook op de steen vermeld wordt.
Gerrit was gehuwd met Benne Jurjens Vierssen en later met Anna Matthijs van Vierssen