Poltje Diakonie

In 1763 koopt schoolmeester Ate Watses, wonende te Schettens, dit poltje voor 272-11-4, van welke som hij als eerste termijn betaalde f. 195-15-1 op 29-5-1763. Op 16 augustus 1764 volgde tenslotte het restant.

Dit 'poltje' behoorde bij tot de pastorielanden van Schettens-Longerhouw, echter door een resolutie van de Staaten van Friesland dd 8-7-1762, werd dit verkocht. Door deze resolutie was de predikant nu van een staatsuitkering verzekerd en de landen waren hierdoor dus eigendom van dezelfde Staten geworden. Deze verkocht ze op zijn beurt dus weer.

Deze originele 'coopbrief' is gelukkig bewaard gebleven.

1860-1861
Het zgn. 'Poltje' van de Diaconie te Schettens-Longerhouw, word afgegraven ivm de vruchtbare terpaarde. Dit levert de Diaconie bijna 850 gulden op.

 

In 1898 wordt dit stukje land opnieuw verder afgegraven:

Maart: wegens verkochte grond aan F. de Vries 400
Augustus: Wegens verkochte grond aan F. de Vries 400
   
Grond aangekocht van de Kerk Schettens 32,80
Aan Beke Haanstra voor gemis aan grasgewas 20
Teruggave aan Poltje huur vorige jaar 37
Wegens vuiligdheid van 't uitgraven van t Poltje aan H. Weidema en Wed. Piersma ieder f 10 20
Wegens slatwerk beschoeiing van een wal en gekochte palen F. de Vries 75
Voor werkzaamheden op 't Poltje aan O. Sieperda 110
Voor idema 1.35
Beschrijfingskosten van aangekochte grond aan Notaris Schotman 8,15 1/2