Pieter Kurpershoek

Schoolmeester te Schettens.

Bron: Ge´llustreerd Christelijk Vijf Cents-Blad  (www.cbg.nl)