Van Pallandt tot den Keppel

Frederik Willem Floris Theodorus baron   van Pallandt erfde (deels) het grote familiebezit van de Aylva's.

In Schettens e.o. was deze familie een grootgrondbezitter. Verschillende boerderijen waren in hun bezit.

Volgens dhr. S. Heeres, verkocht de familie Pallandt, na de oorlog alle boerderijen, omdat het bezit door de nieuwe pachtwet, niet meer rendabel was. Door de nieuwe wet mocht de pacht amper of niet omhoog, alles om de economie de kans te geven zich op te bouwen.

Zie ook historie nr. 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137

Gelezen op digilegger 27-7-2011 vd Kad.gemeente Witmarsum C:
Klaas (=Carel) Baron van Pallandt tot den Keppel te 's Gravenhage: Totaal 101:40:02 ha, volgens belasting 1867, kad, inkomen zonder aftrek polder en dijkslasten: 2840,15, bedrag wegens aftrek polder en dijklasten: 90,36,  belastbaar inkomen van ieder perceel, ongebouwd 2749,79 en bebouwd 19,80

In 1921 is het dan: 140:49:95 ha

Het wapen van Keppel.

 

Hieronder een link naar de homepage over dit kasteel:

http://www.kasteleningelderland.nl/Kastelen/keppel.htm

Sinds 1962 is het kasteel in bezit van de Pallandt van Keppel Stichting, die het mogelijk heeft gemaakt om kasteel, inboedel en park bijeen te houden, zodat het nog door de familie kan worden bewoond. De huidige bewoners zijn baron en barones van Lynden-Rutgers van Rozenburg. Welwillend staan zij op afspraak rondleidingen toe die zeer de moeite waard zijn.

 

1.  Adolf Werner Carel Willem baron van Pallandt .  Hij trouwde Maria Heilwich Charlotta  Barbara van Heeckeren .

                           Kinderen:

            2.       i       Frederik Willem Floris Theodorus baron van Pallandt .

Tweede Generatie

2.  Frederik Willem Floris Theodorus baron van Pallandt .  Hij trouwde Anna Jacoba Wilhelmina Rijksbaronesse van Aylva , ___ 1800,[i] geb. AFT  1773,[ii] (dochter van Hans Willem Rijksbaron van Aylva en Cornelia van Brakel ). Was Heer van Keppel.

     Pas in 1850 volgt de laatste grote verbouwing van het kasteel onder Frederik Willem Floris Theodoor van Pallandt. Dan worden aan de achterzijde de IJssel- en de zaalvleugel met elkaar verbonden. Eindelijk is kasteel Keppel af; er zijn heel wat jaren verstreken sinds de bouw van de donjon uit 1300!. Zij was de laatste telg van de Aylva's.

     Bezit o.a. Aylva State te Filens, onder Schettens.

                           Kinderen:

            3.       i       Carel Anne Adriaan baron van Pallandt geb. 25 Mrt 1810.

Derde Generatie

3.  Carel Anne Adriaan baron van Pallandt , geb. 25 Mrt 1810, Den Haag.[iii]  Hij trouwde Cecilia Maria Steengracht , 7 Sep 1837, in De Bilt,3 geb. 29 Apr 1813, Den Haag,3 (dochter van Johan Steengracht en Cornelia Johanna van Nellesteyn ) ovl. 22 Feb 1899, Den Haag.3  Carel overleed 2 Jan 1883, Den Haag.3  Bezit o.a. Aylva State te Filens. Adj. Houtvester van de Zuidholl.

                           Kinderen:

            4.       i       Cornelia Johanna barones van Pallandt geb. 4 Mrt 1840.

Vierde Generatie

4.  Cornelia Johanna barones van Pallandt , geb. 4 Mrt 1840, Den Haag.3  Zij trouwde Jan Carel Elias graaf van Lynden , 10 Okt 1861, in Lisse,3 geb. 17 Feb 1837, Klein Vollenhoven aan de Bilt,3 van beroep Gep.luit.kol.cav.,3 ovl. 22 Jan 1900, Den Haag.3  Eigenaar van o.a. Aylva State te Filens, onder Schettens. Was ook ordonnans off. des Konings.

                           Kinderen:

                      i       Cecile Maria van Lynden .  Zij trouwde P.J. Repelaer van Molenaarsgraaf .  Cecile overleed ___ 1952.[iv]  Erfde in 1930 o.a. Aylva State te Filens, onder Schettens.



[i]  Internet: http://www.hoogsteder.com/whois/history/.

[ii]  Stamboek van den Frieschen Adel, Hoofdstuk Van Aylva.

[iii]  Genealogie Van Pallandt.

[iv]  Naam herinnert nog aan state en geslacht van de Aylva's, Filens te Schettens  (LC 21 april 1958).