Osinga wapens

Osinga:
Links gedeeld, boven een roos en onder een franse lelie.
Rechts een halve adelaar
Helmteken: 3 struisveren

   

    

 

   

Boven: uit het 'Burmania-boek: Tractatus de nobilitate
http://digicollectie.tresoar.nl/object.php?object=173&zveld=wapen&volg=4