Schilderij van Tjemck van Osinga

 

ICONOGRAPHIA BATAVA

BEREDENEERDE LIJST VAN GESCHILDERDE EN GEBEELDHOUWDE PORTRETTEN VAN NOORD-NEDERLANDERS IN VORIGE EEUWEN, DOOR E.W. MOES

Adjunct- Bibliothecaris aan de Universiteits- Bibliotheek te Amsterdam. DEEL I.

AMSTERDAM

FREDERIK MULLER & Co. 1897

Tjemck van Osinga (?-1653). Echtg. van Schelte van Aysma.

?Door? 1650. Verk. Amsterdam Febr. 1897. Afk. van den Heer J. Oyens te Baarn.


Is dit hem? Johannes Christiaan de Marez Oyens, overleed 12-8-1911 te 's Gravenhage
 

Mr. J. C. de Marez Oyens is administrateur
bij het departement van Waterstaat.