Bewoners van Osinga State te Langweer

1 Syds van Osinga  7 mei 1631 gekocht grietman Doniawerstal 1619-1652
2 Sybrand van Osinga grietman 1652-1679
3 Willem van Haren  - 1688 grietman van 1679 tot 1688
4 Taco van Burmania 1688- grietman van 1688 tot 1705 
5 Catharina Johanna van Eysinga (e.v. Allard van Burum) in 1713 nieuwbouw begonnen. grietman Doniawerstal 1705 en Ferwerderadeel vanaf 1722
6 Johan Vegelin van Claerbergen bewoner 1722-1730 grietman van 1722
Jan Reint Seghers ter Borgh eigenaar 1730-1765
Johan Vegelin van Claerbergen eigenaar 1766-1772  overleden 1772
7 Frans Julius Johan van Eysinga grietman Doniawerstal vanaf 1773
8 Schelte Hessel Roorda van Eysinga  - 1829 grietman Doniawerstal
-leeggestaan- sept. 1829-ong. 1836
Catharina Johanna van Eijsinga (e.v. Jhr. Pieter de Beaufort) ong. 1836-
Cornelia Anna de Beaufort eigenaar midden 19e eeuw.
Barends, Zijlstra, v/d Meer
(notarissen te Langweer)
huurders 1864-1885
-op afbraak verkocht- 1887
-benedenverdieping overgebleven en gebruikt als arbeiderswoningen- 1887-1938
2 woningen gescheiden door brede gang. W. de Bruin en H. van der Schoot. Kelder: Hendrik Jans Brandsma en Jacob Bokma. Vleugels: Eise Tromp en Kees Hettinga, De Bruin. Voor de vertimmering in 1912
4 woningen: J. Vrieling, Arjen Pruiksma en Johannes Brinksma. Na de vertimmering na 1912. Beide vleugels afgebroken.
Hele huis afgebroken 1938
Herbouw Osinga State 1939-1940 Deed dienst als gemeentehuis
Pariculier eigendom

GRIETMANNEN VAN DONIAWERSTAL

http://home.wanadoo.nl/mpaginae/Grietmannen/Naamlijst.htm

Doniawerstal 1421 Hamkema (Dirk)
Doniawerstal 1510 Hansz (IJde)
Doniawerstal 15.. Jollema (Buho Vibius)
Doniawerstal 1517 Schoten (Gijsbert van)
Doniawerstal 1523 Luytthiens (Pier)
Doniawerstal 1528 Joukes (Henno)
Doniawerstal 1544 Anskes (Pier)
Doniawerstal 1550 Andringa (Gabbe van)
Doniawerstal 1559 Entens* (Hillebrant)
Doniawerstal 1562 Enthes (Everaert)
Doniawerstal 1572 Vastaerds* (Joost)
Doniawerstal 1577 Douma (Erasmus van)
Doniawerstal 157. Hamkema (Marten)
Doniawerstal 1580 Hettinga (Tiete van)
Doniawerstal 1582 Meijnes (Tzialke)
Doniawerstal 1584 Reijnalda (Auke)
Doniawerstal 1591 Reijnalda (Elardus)
Doniawerstal 1610 Clant* (Johannes van)
Doniawerstal 1615 Reijnalda (Aede)
Doniawerstal 1619 Osinga (Sijdts van)
Doniawerstal 1652 Osinga (Sijbrand van)
Doniawerstal 1679 Haren (Willem van)
Doniawerstal 1688 Burmania (Taco van)
Doniawerstal 1705 Burum (Allard van)
Doniawerstal 1722 Vegilin van Claerbergen (Johan)
Doniawerstal 1773 Eijsinga (Frans Julius Johan van)
Doniawerstal 1819 Eijsinga (Schelto Hessel Roorda van)
(tot 28 aug. 1829)
Doniawerstal 1829 Heemstra (Schelto, baron van)
(tot 1839)
Doniawerstal +/-1907 Mr. M.L. Sixma baron van Heemstra
(woonde op Donia State te St. Nic.)
1984 Doniawerstal (en Haskerland) gaat op in 
nieuwe gemeente Skarsterlan