OSINGA

Langweer - Osinga State

Sijds van Osinga, geboren te Schettens, werd grietman van Doniawerstal en woonde te Langweer. Zijn state werd ook Osinga State genoemd en zo ontstond er opnieuw een state met dezelfde naam.

  

 

It geheim fan Osinga-state.

Fries: Piter Terpstra, It geheim fan Osinga-State,

detektiveforhael dat yn it Fryske doarp Langwar spilet.

Paperback, 171 pag.