Een Van Osinga paneel in het Fries Museum

Op dinsdag 25 april 2006, tijdens een bezoek aan het Fries Museum, werden onderstaande foto's gemaakt. Dhr. Evert Kramer was hierbij aanwezig.
Het betreft hier een houten paneel waarop het wapen van Van Osinga is afgebeeld. Onderaan staat vermeld: 'Osinga M D C X X I I'.
Het jaartal slaat dus op 1622, onbekend is vooralsnog op welke gebeurtenis dit jaartal betrekking heeft.

'53e verslag der Handelingen van het Friesch Genootschap over het jaar 1880-1881'

(nr. 360a) In hout gesneden wapen van het geslacht Osinga: afkomstig uit de kerk te Schettens

Verslag is gedaan door: Corbelijn Battaerd

 

Recordnummer 47
Afdeling: Schilderkunst tot 1925
Objectnummer: S00360a
Objectnaam: Wapenbord
Titel:  Wapenbord van het geslacht Osinga
Beschrijving:   Nagenoeg rechthoekig eiken gepolychromeerd plankje, waarop en relief gesneden een wapenschild waarop het wapen van Osinga. Het schild omgeven door gestileerd blad-krulwerk. Onder het schild in zwarte gotische letters: Osinga / M D C X X I I /. Het geheel maakt de indruk ergens uitgezaagd te zijn.
Vervaardiger: onbekend
Datering: 1622
Materiaal: olieverf
Materiaal: paneel
Afmetingen: hoogte 41.0 cm en breedte 30.5 cm
Toestand: matig
Verwervingsdatum 1887
Methode: aankoop
Van: Kerk te Schettens
Plaats: Schettens
Huidige eigenaar: Fries Museum

 

E-mail Hessel de Walle dd 3-10-06:
Het wapenbord Osinga uit 1622 wordt vermeld in Catalogus tentoonstelling 1942 Friesche heraldiek juli-sept. FM