De Osinga's uit Menaldum (en Berlikum)

 

Deze tak is geen familie van de adellijke Van Osinga's uit Schettens!

 

--> gevelsteen te Menaldum

Walmar.nl:
vindplaats: steen boerderij fjouwerhûs 4
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Grafschriften Menaldumadeel
plaats: Menaldum
boeknummer: 4475
Den 5 july 1776 heeft Lou Arjens Osinga de eerste steen aan dit gebou geleid

 

--> Gevelsteen, wellicht uit de familieboerderij te Menaldum?
Tekst:

'Jan Arjen Osinga, na bij zes jaren oud, lag den 1e steen aan, dit gebouw den 5n juny 1823'

 

--> grafsteen van Arjen Boyens Osinga te Wier, met daarop het familiewapen.