Lepel met Osinga wapen

Het gaat hier om een huwelijkslepel van Essaias van Lycklama en Jel van Osinga, die in 1606 trouwden.

--> lepel in collectie Fries Museum, met daarop de familiewapens Lycklama en Osinga, met daaronder het jaartal 1630.

Het kan om hier echter om twee echtparen Lycklama-Osinga gaan!
1. Esaias van Lycklama en Jel van Osinga, die in 1606 huwden.
2. Marcus van Lycklama en IJdtscke van Osinga die in 1680 huwden.

http://collectie.friesmuseum.nl/?diw-id=tresoar_friesmuseum_Z00890