De Van Osinga's

De Van Osinga's hebben lange tijd een groot stempel op Schettens en andrere dorpen gedrukt. Hiervan zijn nog steeds de sporen te zien in Schettens en andere dorpen. Om hiervan een overzicht te krijgen heb ik hieronder de verschillende voorwerpen opgesomd.

  1. De grafzerk van Anna, Gats en Beets van Osinga
  2. De grafzerk van Seerp van Osinga en Jel Heerema
  3. De grafzerk van Jancke van Osinga en Tiempck van Humalda
  4. De grafzerk van: Sybrand van Osinga en Atke van Aggema
  5. De grafzerk van: Schelte van Aysma en Tjemck van Osinga