GRAFZERK VAN ANNA, GATS EN BEETS VAN OSINGA

Gemerkt, niet duidelijk, met P C A

--> Dit teken staat onderaan rechts op de zerk

Rand opschrift:

Ao 1613 de 20 Maii sterf /
die edele duegde /
ntricke Ivfr Anna va Osinga /
Ao 1645 de 8 Desember sterf /
die (edele) duegdentricke Ivfr Gats va Osinga
out 84 iaaren en leit hier begrave /

Alliantiewapens:
(Jancke) Osinga en (Tjamck) Aebinga van Humalda onder gekr. helm met helmteken 3 veeren.

Hieronder:

Gode heb ick geleeft Gode ben ick gestoruen /
Door Christum is mij 't eeuich leuen veruoruen /

Anno 1629 den 7en November sterf die /
(edele) wel ducdenrycke Yvffrov Beets va Osinga out 65 iaer
die nagelaten weduwe van /
Tytte van Hannia ende /
leit alhier begraven /

In de hoekmedaillons wapens:

Links:
mannenwapens resp. (Seerp) Osinga en (Frans) Aebinga van Humalda

Rechts:
vrouwenwapens resp. (Jel) Herema en (Anna) Feytsma