Orgel te Burgwerd

Het orgel in de Hervormde kerk te Burgwerd, is in 1735 geschonken door Ytje Buwalda, die daarmee de wens van haar zoon uitvoerde. Deze tekst is opgenomen onder het wapenbord van het orgel. Deze tekst luidt als volgt:

De begeerte van Klaas Grons om dit orgel te stichten wierd door zijn moeder Ittje Buwalda in ít jaar 1735 volbragt.

Anno 1714 Klaas Grons die eedíle mensch is in dit jaar geboren

diens wil was in zijn tijd, dat men voor tempelkoren

dit speeltuig stichten zou. Waarmee de zang zich paard

hij stierf helaas zo vroeg slecht twintigmaal verjaard

de moeder die deezí zoon met rechte liefd vereerde

volbracht met ware vreugd, het geen haar zoon begeerde

God geef dat dit geschenk dan lang dien lof verwekt

die aan de gever dank en God tot eer verstrekt

Dit orgel is in het jaar 1735 gemaakt door den orgelmaker M. Schwartzburg

In 2011/2012 is het gehele orgel gerestaureerd en in de originele staat teruggebracht, wat spectaculaire ontdekkingen naar voren bracht. Zo is het geheel zeer kleurrijk uitgevoerd in de toen geldende barokke stijl.
Voor onze familiegeschiedenis is het zeer belangrijk, dat het wapen zoals dat tot 2011 stond afgebeeld (halve adelaar en 3 klavers) niet het originele wapen is!  Onder de oude verflagen bevond zich het Buwalda wapen met het hart !!  Ook was het wapen in relief uitgevoerd, wat de terugrestauratie enigszins vergemakkelijkt.

Wapen Adrianus Grons tijdens restauratie teruggevonden. Dus met de 'boom'. Wapen Ydtje Buwalda, waarop duidelijk de pijl is te zien en de vorm van het hart. Het Buwalda wapen op het wapenbord die zich in het koor van dezelfde kerk bevindt.

Zie ook: orgelnieuws

Foto van enige jaren terug, dus voor de restauratie.