Organisten van de Herv. kerk te Schraard

Jaartal Naam organist Salaris Diversen
< en in 1972 tot
?
Rinze Leeverink   Vanaf 1972 organist van alle 3 kerken (als 2e org.?)
<1988 Jan Terpstra   hoogtevrees...
Begin 1988 tot
4-1-2015
Pieter Bakker   (zie krv.avond 19-4-1988). Hij doet de ochtenddiensten.
ong. jul 1999
tot heden
mevr. Attie Wiersma   Woonde te Exmorra. Zij doet de middagdiensten.
4 januari 2015 t/m 11 dec. 2016 Herman van den Ende   Woont te Harlingen. Ochtenddiensten.