Organisten van de Herv. kerk te Schettens

Jaartal Naam organist Salaris Diversen
1891-1907 Lammert Johannes Timmer  37,50 gulden eervol ontslag in 1907. Verdiende in 1892 80 gulden.
Overleed 2-10-1931. Volgens LC bericht 27 jaar organist te Schettens !
1-1-1908 Johannes Douwes de Jong   Ook hoofd der school
1929-1930 ? Sjoerd Melles van Dijk   volgens mededeling Sj. Heeres
in 1962 Baukje Visser    
tot mei 1972 Bijlsma    
mei 1972 tot
mei 1979
Rinze Leeverink   Woonde te Bolsward. Vanaf 1972 organist van alle 3 kerken, eerder al van L'houw en Schraard.
Verhuisde in 1979 naar Hindeloopen, maar bleef hier organist. Dec. 1980 neemt J. Terpstra tijdelijk het spelen waar, omdat Leverink een auto-ongeval had gehad.
14-5-1979 tot
25-10-2006
Jan W.J. Terpstra   woonde te Bolsward. Overleed plotseling op 25-10-2006.
1-1-2007 tot
31-12-2013
Ernst Walstra   Van Arum.
1-1-2014 tot
heden
Petra Greydanus uit Bolsward


LC 3-10-1931
L.J. Timmer
...Te Schettens vervulde hij gedurende 27 jaren de betrekking van organist.....

 

GEREFORMEERDE KERK TE SCHETTENS

Jelle Rollema?     volgens Syta