Organisten van de Herv. kerk te Longerhouw

Jaartal Naam organist Salaris Diversen
1868-1871 Mr. Leonardus Hugius Koppelman Bokma 30,-- Schoolmeester te Schettens
1872 - 1886? D. van Reenen 30,--,
later o.a. 1883 37,50
Daarna 18,75
Daniel van Reenen ?
in 1890 - 1893 Jan Willem van Beem   Werd nov. 1889 Hoofd der School te Schettens.
1893 - 1894 J. Nawijn 25,--  
1895 tot 1926 Sjoerd Roedema 50,- / 75,-- Hij overleed 7-9-1926.
1927 tm 1945 Marten Tjeerds Weerstra 75,-- / 60,-- / 50,-- Hij overleed 23-11-1946
1946 dhr. Hoekstra f 10,-- van Nijland
1947 Sj. Postma f 65,--
1948 Sj. Postma / Terpstra-Hoekstra f 60,-- / f 7,50
1949 Sj. Postma / J. Mensonides f 40,-- / f 20,-- F. Gietema, poesteren f 10,--
1950 Sj. Postma / J. Mensonides f 35,-- / f 25,-- F. Gietema, poesteren f 10,--
1951-1957 Sj. Postma f 60,-- 1951: Fr. Gietema, poesteren f 10,--
1953: M. Mensonides, poesteren f 10,--
1956: poesteren E. Wesselius f 10,--
1957: poester trappen: O. Broersma f 10,--
1958 Sj. Postma / M. Mensonides f 20,-- / f 40,--
1959 M. Mensonides f 75,--
1961-1962 Sj(oerdtje?) van der Schaaf f 100,--
1963 begonnen (oorkonde: 18-10-1988 25-jarig jub.)
tot heden
Thomaske Mensonides-Reitsma In dienst 26-4-2009 gehuldigd  voor 'ruim 45 jaar'.
Vanaf april 1981 beschikbaar als 2e organist voor alle 3 kerken.
Op 17-11-1988 krijgt zij het zilveren draaginsigne, bij het 25-jarig jubileum.

 

Uit de gemeenteavond dd 17-11-1988.