ds. Gerrit Oosterhuis

Hervormd predikant te Schraard van 16-3-1879 tot 2-5-1886. Kwam van Zuidwolde en werd erna leraar aan het eerste Chr. Gymnasium te Zetten in Nederland.

(dit artikel komt uit: Het Schouwvenster, chr. weekillustratie, vrijdag 20 april 1934)