ARTIKELS


Ongeluk met tram bij tolhuisje te Schettens.

28-11-05 dhr. K. van Tuinen.

Vanwege mijn zoektocht naar achtergrond informatie uit eigen familie
kwam ik bij het hoofdstuk: Tramongeval te Schettens, 1905 - 1906
 
Voor zover mijn informatie rijkt zou het gaan om een tram die ontspoort is en voorts
tegen een woning, mogelijk tolhuisje, aan de Marneweg 13 te Schettens, gebotst is.
Nu is mijn vraag of er foto's of ander archiefmateriaal omtrent dit voorval beschikbaar is.
Voor mij is dit interessant omdat een van de aanwezige personen in het huisje ten tijde van het ongeval een familielid was.

 

 

Bolswardse Courant van 15 maart 1906

Deraillement
Dinsdagmorgen derailleerde niet ver van onze stad, ongeveer ter hoogte van het tolhek bij de "Groote Klaver" de tram, die van Harlingen komend om 6.27 (Greenwichtijd) hier arriveeren moest. De machine lag geheel omgekeerd en bovendien nog dwars over den weg. Hoewel er vele passagiers waren zijn er geen persoonlijke ongelukken voorgekomen. Zelfs de machinist, die de gevaarlijke buiteling der machine meemaakte, bleef ongedeerd, wat voorwaar een groot wonder mag worden genoemd. Wel moest hij zich door een nauwe opening wringen om uit zijn netelige positie verlost te zijn.
Men meent dit ongeluk te moeten toeschrijven aan het steenen pad, dat bij de tol tusschen de rails ligt en door de vorst was uitgezet, wat de passage der tram bemoeilijkte.
                                               ----------