Ockinga

--> Het familiewapen zoals deze in het Friesch Stamboek staat afgebeeld.

 

boven: Jarich Heres van Ockinga (1644-1714), in de collectie van het Fries Museum.
tekst: achterop:Jaerich van Ockinga, Raedt Ordinaris In Den Hove van Vriesland. Aetat. 25 1/2 Ao 1669.


Jarich van Ockinga
Kolonel van 1706-1711 in het Infanterie Regiment 577a

Hieronder: opmerkingen bij de genealogie Ockinga in het Stamboek van den Frieschen Adel.


Sassinga State te Hennaard, 'behoort den h. Glins van Humalda en wort bewoont door Juffr. Ockinga, 1723 door J. Stellingwerf.

Eigenaar: Frans Binnert Aebinga Glins van Humalda
Bewoner is: Sophia Amelia van Ockinga (1651-1730), als laatste v/h geslacht Ockinga.