Uit de notulen vd Hervormde Kerkeraadsvergaderingen

krv 1-1-1958
  • De kerkeraad zal met een ouderling voor het eerst ook vertegenwoordigd zijn bij het H.Avondmaal
  • Voor het fonds van inwendige zending en chr. belangen zal zo mogelijk een spaarbankboekje worden geopend, omdat het geld enige tijd bewaard dient te worden voor verdeling.
krv 15-10-1958 Het avondmaal en de gewoonten daarbij, zoals het afzonderlijk aangaan van mannen en vrouwen.
Dit wordt op de gemeenteavond dd 6-11-58 besproken.
krv 16-7-1963 De avondmaalsviering zal dit keer voor het eerst gemengd gehouden worden.
krv 6-12-1963
  • De diaconale raad en de federatie van diaconien zijn gecombineerd tot 'Generale Diaconale Raad'.
  • Archief gaat naar Rijkskanselarij te Leeuwarden
gem.av. 22-11-1963
  • Voorstel kerkvoogdij om de zitplaatsen in de kerken vrij te geven
  • de extra kollekten na de dienst voor de kerkvoogdij te laten vervallen, maar dan moeten de vrijwillige bijdragen ten minste f 8200 bedragen. Hiervoor worden de leden ingedeeld in 4 klassen: >20 koeien f 400-500, <20 koeien /middenklasse f 150-250, arbeiders f 80-120, pensioentrekkenden f 25,--
krv 24-1-1964 Nu de kerkvoogdij collectes vervallen zijn, wordt er een voor het Bijbelgenootschap gehouden.
krv 4-12-1964
  • Spijksma verzoekt als er voorbereiding is dit af te kondigen.
  • De elektrische orgeltrap in Schettens is klaar
krv 30-7-1965 De onderhoudskosten van het schoolhuis zijn nog steeds voor de kerkvoogdij, omdat de school zonder geld zat.
gem.av. 14-11-1967
  • Voorstel om nieuwe psalmberijming in te voeren
  • waarom horen we niets meer van de jonge sopraan?  (zoontje van Bruinsma)
gem.av. 9-4-1968 Miv pinkster wordt de nieuwe psalmberijming ingevoerd.
gem.av. 11-9-1968 Kerkvoogdij van Schraard is niet bij de kerkorde aangesloten.