Onderstaande gegevens komen uit:

Naamlijst der Friese Gereformeerde predikanten.
Door: ds. J.J. Kalma
Uitgegeven door het Fries Genootschap van Geschied- Oudheid- en Taalkunde
Leeuwarden, 1964.


Voorgangers van de Gereformeerde kerk te Schettens

In dienst Uit dienst Naam predikant Geb.datum Overl.datum Waarheen
8 febr. 1891 23 maart 1899 C. Hoek 2-6-1865 (H. 1900) ?
8 sept. 1901  3 nov. 1907 D. van der Meulen 14-1-1870 15-6-1942 Numansdorp
1 dec. 1907 6 aug. 1911 drs. J. Douma Az. 4-8-1881 7-4-1945 Ambt Vollenhove
12 nov.1911 14 mei 1916 E. Beukema 7-10-1884 8-5-1958 Drachtster Compagnie
25 mei 1919 1 juni 1937 J. Bolman Jz. 27-10-1872 16-12-1941 Emiritus
14 nov.1937 31 mei 1942 dr. M. Feitsma 22-2-1911 Beverwijk
22 nov. 1942 23 febr. 1947 J. van Eerden 15-2-1908 21-11-1957 Drachstercompagnie
9 dec. 1951 7 okt. 1957 J. van Tuinen 25-7-1921 Meppel
16 febr. 1958 26 aug. 1962 A. Riddersma 20-12-1928 Zuidlaren
vacant

SCHETTENS c.a.   Cl. (Classis) Bolsward. (7 jan. 1889)

Van de 455 inwoners 210 Geref. zielen en 104 bel. lidmaten
Hierbij: Longerhouw.
Litt.: A. IV 208-233 (Dit is: De historie gaat door het eigen dorp, van A. Algra, deel IV)