ARTIKELS


Uit: Voorloopige lijst der Nederlandsche Monumenten van geschiedenis en kunst
Deel IX  De provincie Friesland
Uitgegeven te Den Haag, 1930


Schettens.

e. De Ned. Herv. kerk, in 1877 geheel verbouwd, bezit:

In een grafkelder: groote, rijk gebeeldhouwde zerk (1554, door den monogrammist B.G.) met twee figuren en wapens, voor Seerp Osinga (+1551) en Jel Heerema (+1562);
dergelijke zerk (+1600, door Pieter Claes) met putti en wapens, voor Jauke van Osinga (+1583) en Tiempke van Humalda (+1575);
dergelijke zerk (1621, door Pieter Claes) voor Sybrand van Osinga (+1623) en Ake van Aggema (+1619);
dergelijke zerk (1639, door Jacob Douwes) voor Schelte van Aysma (+1639) en Tiempcke van Osinga (+....?).

Helm en degen (midden-XVI), opgehangen in den toren.

Klok (XVII) zonder opschrift.

Naschrift AAB: 'de kerk is niet in 1877 geheel verbouwd, maar in 1865-1866. In 1877 is wel de nieuwe spitstoren gebouwd !


Longerhouw.

De Ned. Herv. Kerk (XIII B ?) is een meermalen gewijzigd, later geheel ommetseld gebouw, bestaande uit een schip, een 5/10-gesloten koor, en eenen gepleisterden vierkanten toren met zadeldak. Op de koorsluiting een gesmeed ijzeren kruis met weerhaan (+/- 1500). Inwendig (geheel gewijzigd): houten tongewelf met trekbalken op kraagstukken (XV) met peerkralenprofiel.

De kerk bezit:
Eiken preekstoel (XVIII A), met vijf rijk gesneden paneelen (XVIa) voorstellend: de Geboorte, de Kruisiging, de Opstanding, de Hemelvaart en het Laatste oordeel.

Klok, in 1742 gegoten door Joan Nicolaus Derck te Hoorn.