De Marnedijk         

De Marne of Kerkedijk was een gedeelte van de Marnedijk, die in eigendom was van de kerk te Schettens. De dijk werd verhuurd aan de dezelfde huurders van de kleine kerkeplaats, stem 8 te Schettens.

Zie ook: Historie nr. 44

Jaartal Eigenaar Gebruiker Overig
       
       
       

 

Kerkeboek 1854

Ontvangen van de Gemeentebesturen van Wonseradeel Harlingen en Bolsward eene som van Eenduizend tweehondert guldens wegens overdragt van de marnedijk aan die Gemeenten voorden aanleg van den Grindweg strekkende dit gedeelte dijk vanaf de Jurisdictie van Bolsward tot aan de Thymsterhomeij    1200,--

 

Kerkeboek 1855
Dirk Symonsma voor het plaatsje op bruindijk na aftrek van f. 60,-- voor het gemis der dijk

 

1736 Den 18 Xber heeft de rendant aen Teunes Durks betaald weegens het ophoogen van de Maanidijk 1-10-0

Foto genomen vanaf de 'marnezijl', waarbij je duidelijk het lage land ziet liggen, waarschijnlijk lang geleden afgegraven om de marnedijk te herstellen.