LONGERHOUW

Schraarderlaan 1

1948 1934 1899 1889 1870 1845
35 28b
1 36 28c  
    

 

 

Jaartal Gebruiker 35 (28b) Overig
1910 (28b) tot
19-8-1934 (28b=35)
Kerst Minnes Vellinga +
Engeltje Paulus Dijkstra
van: nr. 4
Engeltje overleed 1931.
Kerst overleed toen.
22-5-1935 (35) tot
10-5-1937
Minne Mensonides +
Janke van 't Zet
van: Burgwerd (nr. 104)
broer van Jelte M., zij van: Tjerkwerd
Moeder van Minne, Baukje Vellinga, was zus van Kerst.
naar: Bolsward
1937 (35) tot
12-5-1939
Jan Klarenberg +
IJbeltje Eyzenga
trouwden 1937.
naar: Schettens, Van Osingaweg 62?

 

Jaartal Gebruiker 36 (28c) Overig
12-5-1910 (28b) tot
13-5-1912 (28b?)
Jelte Cuperus +
Beatrix Dijkstra
van: Witmarsum
naar: Witmarsum
11-5-1912? (28b) tot
1913
Sieger Hamstra +
Jeltje Hemstra
Trouwden toen.
van: Tjerkwerd
naar: nr. 17
24-5-1913 (28c) tot
12-5-1915 (28c)
Gerlof Jorritsma +
Janke Bruinsma
Trouwden toen.
hij van: Schettens, zij van: Tjerkwerd
naar: Schettens, nr. 45 
14-9-1915 (28b) tot
9-5-1916
Hedzer van der Meer +
Eelkje Arjens Veninga
van: Weidum
naar: Bolsward
13-6-1916 (28c) tot
12-5-1918
Doede Douwes de Boer +
Klaske de Vries
van: Schettens
naar: Witmarsum
1925 tot
12-5-1926
Hijlke Werkhoven +
Jantje de Vries
van: Makkum
naar: Longerhouw, nr. 17
25-4-1927 tot
1927
Andries Kingma +
Elsisabeth Brandsma
van: Wanswerd
naar: Buren 24 (hier even? gewoond)
mei 1929 (28c=36) tot
1-4-1967
------
12-1-1966 tot
19-7-1967
Jelte Mensonides +
Antje van der Zee
----------
Siebren Woudstra +
Maria Antonia Godeberta Magdalena Koudenburg
van: Burgwerd
naar: Buren 22
------
van: IJlst
naar: Schettens, Van Osingaweg 31
10-3-1967 tot 
jan. 2009
Minne Jeltes Mensonides +
Thomaske Reitsma
zoon van Jelte
naar: Buren 30a
jan. 2009 tot
heden
Nolle Mensonides zoon van Minne.

 

 

LC 25-10-1934
Boerhuizing met Weilanden, Longerhouw
Notaris L.S. van der Burg te Makkum, zal op Donderdag 8 November 1934, 's nam. 1 uur , in het Wapen van Wonseradeel, te Bolsward, provisioneel verkoopen:
B. Eene bijna nieuwe BOERENHUIZING met ruim erf en 2 perc. zeer vruchtbaar weiland, aan den grindweg bij de buren te Longerhouw, samen groot 2.70.29 hect. (7.4 x 36 3/4 are), tot 5 Maart en 12 Mei 1935 verhuurd aan den heer J. Mensonides; te veilen als perc. VII, VIII en IX.
Aanvaarding na afloop der huurovereenkomsten: betaling 30 Apr 1935. Breeder omschreven bij verkoopboekjes.