LONGERHOUW

Schepen    

Jaartal Gebruiker Overig
12-5-1864 tot
jan. 1865
Luitzen P. Piersma +
Celi H. Robijn
van: Wons
naar: Schettens
in 1860 tot
nov. 1875
Sytze Klazes Visser +
Celi Sjoerds Woudstra
naar: Bolsward
mei 1878 tot
jan. 1883
Sytze Klazes Visser +
Riemke Sjoerds Woudstra
van: Bolsward
naar: Amsterdam (zus van Celi)
12-5-1867 ? tot
mei 1874
Joost Sjoerds Bijlsma +
Trijntje Jentjes Bootsma
van: nr. 16 (toen?)
naar: nr. 4a
12-5-1872 tot
26-9-1881
Gerrit Jans Roorda +
Klaaske Jelles Nauta
van: Bolsward
naar: Bolsward
23-6-1885 tot
?
Hessel Pieters Molenmaker +
Janke Harmens Plantinga
van: Bolsward
naar: nr. 27
mei 1883 tot
mei 3-12-1886
Douwe Tjallings Heinsma +
Sjoerdtje Ynzes Haitsma
van: nr. 7a
naar: Bolsward
1860 - 1870 Sytze Kl. Visser +
Celi Sjoerds Woudstra
 
1911 tot 1-10-1911 Lijkle Buwalda +
Gooitske van de Lageweg
van: nr. 5
naar: Ferwoude