LONGERHOUW

nr. 14

1948 1934 1899 1889 1870 1845
14
Jaartal Gebruiker Overig
21-5-1859 tot
13-5-1861
Ype Broers van Abbema +
Wypkje Sybrens Hofstra
Trouwden toen.
van: nr. 4, zij van: nr. 8
Wypkje overleed 22-6-1860
naar: nr. 4
12-5-1861 tot
12-5-1862
Willem Rintjes Heeringa +
Idske Broers van Abbema
van: Bozum
naar: Schettens, nr. 24
12-5-1862 tot
12-5-1864
Sjoerdtje Sijmons Scheepsma, wed. van: Schettens, nr. 7
naar: Schettens, nr. 10
12-5-1864 tot
12-5-1869
Sjerp Ypes Jansen +
Ytje Monzes Postma
van: Witmarsum
naar: Witmarsum