LONGERHOUW

Buren 34

1948 1934 1899 1889 1870 1845
34 34 28b 28a

Jaartal Bewoners Overige
12-5-1914 (28a) tot
1925
Hendrik Franke Roefstra +
Gatske Bonnema
zoon.
van: nr. 28 (zie hierboven)
naar: nr. 7
13-5-1918 (28b, later 28a)  tot
2-6-1943 
Jan Paulus Dijkstra +
Baukje Twerda
van: Spannum
Jan overleed 24-9-1935
Baukje naar: Nijland
22-6-1943 tot
20-4-1948
Gerben Breeuwsma +
Lijsbert Roefstra
van: Nijland
naar: Nijland
26-5-1948 tot
24-8-1959
Lieuwe Gietema +
Lutske de Haan
van: Wymbritseradeel, Folsgare
naar: Schraard
2-1-1960 tot
11-4-1962
Lieuwe Gietema +
Lutske de Haan
van: Schraard
naar: Bolsward
22-3-1962 tot
31-5-1965
Jilt Kloosterman +
Tjettje Kloosterman
van: Achtkarspelen, Surhuizum
naar: Achtkarspelen, Triemen
12-5-1965 tot
16-5-1968
Emke Rienstra +
Geertje Gorter
van: Hennaarderadeel / Lollum
naar: Bolsward
16-5-1968 tot
12-5-1969
Thomas Bakker +
Siebrigje Doetje Namminga
van: Schettens, Van Osingaweg 82
naar: Hichtum
21-8-1970 tot
4-9-1972
Willem Boon +
N.N.
Misschien iets eerder hier????
van: Bergen NH
naar: Bolsward (molen)
15-9-1973 tot
16-5-1974
Pieter Brouwer van: Arum
naar: Australie
30-9-1974 tot
29-6-1977
Anton J.H. Meeuwenberg van: Soest
overleed toen
30-10-1984 tot
27-10-1986
Dirk Aartsen +
Jaennette P. Jakobs
van: Harderwijk
naar: Harderwijk
15-12-1986 tot
13-12-1989
Arjen Thijs Hilt van Parrega
naar: Makkum
21-12-1989 tot
2002?
Jacobus Donkerbroek +
Eline M. van Broekhoven
van: Sneek
naar: ?
1-5-2002 tot 
heden
Tette S. Vellinga +
Anneke de Jong
van: Tjerkwerd