LONGERHOUW

Buren 26

1948 1934 1899 1889 1870 1845
26 18 17 18 10A

 

 

Jaartal Gebruiker Overig
10-5-1850 tot
12-5-1854
Jan Douwes Brouwer +
Baukjen Sjoerds Woudstra
Trouwden toen.
van: Hichtum
Jan overleed 4-8-1852
Baukjen overleed 4-12-1858
12-5-1854 tot
12-5-1859
Joost Sjoerds Bijlsma +
Baukjen Sjoerds Woudstra
Trouwden 11-2-1854
hij van: Tjerkwerd
Baukjen overleed 4-12-1858
Joost naar: nr. 6 ? (nog uitzoeken!)
12-5-1859 tot
13-5-1861
Dooitzen Klazes Ysma +
Riemke Hendriks Jagersma
van: Hichtum
naar: Wons
(woonden ook tussen 1868-1871 in S-L !!)
13-5-1861 tot
nov. 1875
Paulus Oepkes Boersma +
Riemke Sjoerds Woudstra
van: Schraard
Paulus overleed 27-6-1872
Zij naar: Bolsward
mei 1874 tot
25-11-1877
Sjoerd Jeremias Woudstra (wed.) van: nr. 10
Hij overleed toen te Hoogezand
mei 1877 tot
mei 1878
Freerk Alles Bakker +
Trijntje Franses Klinkenburg
van: Greonterp
naar: Parrega
mei 1878 tot
mei 1880
Doede Leenderts Rosier +
Aafke Tjalkes Tolsma
van: Exmorra
naar: Zurich
mei 1880 tot 
12-5-1904
Siebe Pieters Heinsma +
Taetske Binderts Douma
van: Exmorra
Gingen mei 1902 met attestatie naar Grand Rapids (Amerika) en op 22-5-1904 weer terug naar Schettens, kwamen toen van Oakdale Park.
naar: Schettens, nr. 18
1904? tot
12-5-1906
Lolke Jans Schaper +
Siementje Annes Wiersma
van: nr. 27
Siementje 12-5-1905 van Arum.
naar: Witmarsum
12-5-1906 tot
1907
Tjalling Heinsma +
Hittje Struiving
Trouwden toen.
van: nr. 13, zij van Schraard
naar: nr. 24
1907 tot 
12-5-1911
Hendrikje Hendriks Postma, wed. Jacob Tjittes Schuurmans
(f 35 huur ontv. via Diakens)
van: nr. 16  (ze is hier winkelierster)
naar: Witmarsum
12-5-1912 tot
12-5-1913
Rinske Tilstra, wed. Popke Zijlstra van: Schettens, nr. 27
naar: Schettens, nr. 33a
1913 tot 
4-8-1916
Sieger Hamstra +
Jeltje Hemstra
van: nr. 28b (=28a !)
naar: Kubaard (Burgwerd volgs. lidm.)
12-5-1916 tot
12-5-1917
Pieter Zijlstra +
Sybrigje Raukema
'een nog nieuwe woning', thans bewoond door Sieger Hamstra.
tijdelijk? van en naar: nr. 6
1917 tot
12-5-1926
Sibbele Roorda +
Maaike Louwsma
van: nr. 13
naar: Exmorra
12-5-1926 tot
mei 1931
Hijlke Werkhoven +
Jantje de Vries
van: nr. 28c
naar: 12
12-5-1933 tot
3-5-1938
Jelle Bosma +
Ymkje Wiersma
van: nr. 4
naar: Midlum
3-9-1938 tot 
7-5-1940
Rinse Tichelaar +
Jottje Huisman
van: Schettens, nr. 9
naar: Bolsward
18-11-1940 tot
29-7-1969
Jan Wiersma +
Grietje Sandstra
van: Longerhouw, nr. 5
naar: Witmarsum
17-3-1970 tot
1-6-1970
Petrus Jacobus IJedema van: Haarlem
naar: Exmorra
1970 tot
1973??
Piet Brandsma +
Aafke ?
hij is broer van Jan Brandsma
2e woning.
van:
naar:
5-6-1973 tot
21-3-1978
Auke Visser +
Siepie van der Brug
zie ook Buren 23 (man/vrouw familie...)
van: Haskerland, zij van: Joure
naar: Buitenpost
28-7-1978 tot
4-10-1982
Peter Launspach +
Guus.M. Zuiderduin
van: Sneek
naar: Bergen op Zoom
werkte bij Marine Den Helder
17-1-1984 tot
3-7-1989
Brand P.G. Bronsema +
Antje M. Leenstra
hij van: Bolsward, zij 3-3-1986 van Sneek.
naar: Buren 20
1-7-1989 tot
15-4-1994
Danny van Heerden van: Longerhouw, Buren 3
naar: Harlingen
Heeft hier nooit gewoond, wel geklust.
  enkele jaren leegstand, toen woning opgeknapt.  
1996 tot 
heden
Marinus P. de Witte +
Beatrice D. de Jong
van: Woudenberg


 

Eigenaar Vanaf
Kerkvoogdij Longerhouw  

 

Jaarrekening 1915:
Uitgaven: nr. 12 Gebr. Roedema bouwen van 't huis f 1400,--
Uitgaven nr. 13: idem voor bouwen van nieuw en overname oude hok f 100,--
Uitgaven nr. 15 Verven van 't nieuwe huis

 

Indeling: voorentree, gang met trapopgang, woonkamer, woonkeuken, achterportaal met toegang naar de badkamer met ligbad, wastafel en douchehoek, toilet en inloopkast met de opstelplaats voor de cv-ketel.
1e verdieping: overloop met bergruimtes, 2 slaapkamers.
Info: eigen grond 55 m en ca. 60 m wordt gehuurd voor 37,50 per jaar. Bouwjaar ca. 1920. De woning wordt centraal verwarmd en is in 1995 deels gerenoveerd.