LONGERHOUW

Buren 25 - 27

1948 1934 1899 1889 1870 1845
25 28 27 15 7A
27 29 27a

 

Jaartal Gebruiker 25 Overig
mei 1875 tot
mei 1876
Stephanus Gerrits ter Braak +
Taetske Huites Hagedoorn
van: Bolsward
naar: Bolsward
mei 1879 tot
mei 1881
Stephanus Gerrits ter Braak +
Taetske Huites Hagedoorn
van: Bolsward
naar: Bolsward
mei 1881 tot
mei 1883
Douwe Tjallings Heinsma +
Sjoerdtje Ypes Haitsma
van: Witmarsum
naar: schip
mei 1883 tot
12-5-1889
Douwe Tjipkes Vellinga +
Romkje Dirks Flapper
van: Burgwerd
naar: Bolsward
13-5-1889 tot
1-6-1895
Siebren Huites Huitema +
Trijntje Jans van Asma
van: Workum
naar: Bolsward
28-5-1895 tot
1898 ?
Sybren Jans Bijkersma +
Grietje Lolkes Koopmans
van: Bolsward
naar: nr. 22
12-5-1898 tot
10-5-1899
Pietje Lieuwes Runia van: Schettens, (nr. 27a)
naar: Bolsward
1-1-1899 tot
12-5-1900
Tjibbe Bollema +
Jeltje Hessels Molenmaker
van: Witmarsum
naar: Witmarsum
later te Schettens, nr. 21
12-5-1901 tot
1902 (?)
Lolke Jans Schaper +
Ike Siegers Falkena
van: Gaast
naar: nr. 17
  Nieuwbouw  
1913 tot
juni 1922
Oene Baukes Sieperda +
Hiltje Pieters Miedema
van: nr. 4
naar: Goeinga
mei 1922 tot
mei 1928
Johan Douwe de Boer +
Hotsche Breimer
trouwden 17-5-1922
van: Schettens, Viersprong 12
naar: Schraard
mrt. 1929 tot
juni 1933
Wiebren de Boer +
Renske van der Horst
naar: Schraard
1933 tot
16-2-1973
Hermanus Niklaas Reinsma +
Fokeltje Wijbrandi
naar: Bolsward
zoon Klaas in
16-2-1973
tot heden
Ruurd Reinsma +
Anna Douna
zoon

 

Jaartal Gebruiker 27 Overig
1913 tot
1925
Sjoerd Stiensma +
Jantje Sieperda
van: nr. 5
16-5-1925 tot
1926
Wieger Jans Veninga +
Antje Bruinsma
van: Wirdum
naar: Wommels
juli 1926 tot
2-11-1987
Meinte Sijbrens Wesselius +
Hinke Boontje +
Bottje Zondervan
Hinke overleed 31-5-1947
Bottje in: 1948 van Tzum
Meinte overleed toen.
toen heeft Ruurd Reisma woning gekocht en samengevoegd.