LONGERHOUW

Buren 24 (+10)

Timmerzaak

1948 1934 1899 1889 1870 1845
24 19 19 17 11 11
        12  
10 23        

Jaartal Bewoner Overige
1840?  tot
26-9-1852
Jelle Pieters Nauta +
Grietje Gerbens Rijpma
--------
Eeltje Jelles Nauta  (dochter)
Was in 1845 enige gebruiker !!
Jelle overleed 10-11-1851
Grietje en Eeltje naar: nr. 5
1846 ??
tot 12-5-1852
Pieter Jelles Nauta +
Klaaske Eeltjes Haagsma
van: nr. 5
naar: Schettens, nr. 13
6-5-1853 tot
12-5-1860
Hendrik Hessels Bergsma +
Yetje Ottes de Vries
Trouwden toen.
Yetje overleed 1856
naar: Arum
12-5-1860 tot
(nr. 11/17)
15-12-1902
Keimpe Doekes Roedema +
Antje Gatzes de Boer
van: Schettens, nr. 23
Keimpe overleed 23-5-1895
Antje overleed 15-12-1902
15-12-1902 tot
12-5-1903
Sjoerd Keimpes Roedema (zoon) naar: nr. 19 (=deze woning)
1903 tot
apr. 1927
Doeke Keimpes Roedema +
Uilkje Liemes Glazema
van: nr. 20
Uilkje overleed 21-5-1920
naar: Buren 22
apr. 1927 tot
<mrt. 1932
Andries Kingma +
Elisabeth Brandsma
van: Schraarderlaan 1
naar: Weesp
mrt. 1932 tot
apr. 1933
Berend Atsma +
Martha Richtje Feenstra
van: Joure
naar: Joure
mrt. 1933 tot
29-5-1940
Marten van den Bosch +
Fokje Ploegstra
van: Woudsend
naar: Nijland
1-7-1940 tot 
29-8-1974
Willem van der Schaaf +
Geertje Froukje van der Bosch
zij is zus van Marten.
van: Wymbritseradeel
naar: Bolsward
20-9-1974 tot
5-4-1976
Alle Schilstra +
Ada Bakker
van: Bolsward
Accountant
naar: Schettens, Marnedijk 4
28-4-1976 tot
21-8-1981
Jan A. Bits +
Siemie Holwerda
van: Sneek
naar: Dokkum
1-10-1981 tot
heden
Pieter Frietema +
Helga B. Bauer
van: Makkum

 

Jaartal Bewoner Overige
>1850 (12) tot
11-7-1867
Doeke Keimpes Roedema +
Trijntje Sjoerds Dijkstra
van: nr. 5
Trijntje overleed 27-11-1857
Doeke overleed 11-7-1867

Buren 10

1948 1934 1899 1889 1870 1845
10 23
 

 

Jaartal Gebruiker Overig
1922 ong. M. vd Bosch  
     
  Later Vlagsma tijdelijk  
  Nu Falkena eigendom  

 

 

 

Koopakte 29-8-1851
Verkoper: Jelle Pieters Nauta, timmerman en Grietje Gerbens Rijpma, wonende te Longerhouw.
..zeekere Huizinge met timmerwinkel, schuur en erf..
Kadaster Gemeente Tjerkwerd, Sectie C, nr. 905, drie roeden dertig ellen.
Koopsom 1300 gulden.
1852
nr. 24. Betaald aan Jelle P. Nauta een vrouw de somma van een duizend drie honderd guldens, wegens aankoop hunner huizinge en erven, bliijkens guit. nr. 33   .... f 1300,00

 

 

Waarschijnlijk woonde hier (vanaf 1818? , toen getrouwd) Doeke Keimpes Roedema. In ieder geval zijn kinderen van hem in Longerhouw geboren.

Van ongeveer 1850-1900, woonde hier timmerman Keimpe Doekes Roedema, zoon van bovengenoemde.

Van ongeveer 1900-1926 en waarsch. langer, woonde hier ook timmerman Doeke Keimpes Roedema, zoon van bovengenoemde Keimpe.