LONGERHOUW

Buren 22

1948 1934 1899 1889 1870 1845
22 20 20 16 11a

  

Jaartal Gebruiker Overig
mei 1882 (11a/16) tot
1903
Doeke Keimpes Roedema +
Uilkje Liemes Glazema
Trouwden 29-7-1882
zij van: Arum
naar: nr. 19
12-5-1903 tot
11-5-1907
Meinte Martens Jorritsma +
Jetske Ruurds Jorritsma
van: Exmorra
naar: Exmorra
1907 tot
29-10-1922
Dirk Wiegers Bakker +
Tjitske Keimpes Boersma
van: nr. 8
Dirk overleed 25-1-1918 (sigarenkoopman)
Zij overleed toen.
1923 tot
1927
Hedzer Meintes van der Meer +
Eelkje Veeninga
van: Allingawier
naar: nr. 13
apr. 1927 tot
9-3-1936
Doeke Roedema, wed. van: Buren 24
overleed toen.
12-5-1936 tot
20-3-1947
Hijlke Werkhoven +
Jantje de Vries
van: 10a
naar: Makkum
7-8-1947 tot
7-8-1951
Hinne Bijlsma +
Wiepke van der Meulen
van: Allingawier
naar: Canada
9-7-1951 tot
12-5-1955
Roel Thomas Abma +
Trijntje van der Meer
van: Parrega
was boerearbeider bij Sijbren Wesselius.
naar: Buren 16
12-5-1955 tot
18-8-1955
Sijbren Hessels Wesselius +
Janke Hijlkes Werkhoven
van: Buren 16
naar: Bolsward
(Janke overleed 2-6-1958 te Bolsward)
(Sijbren overleed 4-9-1966 te Bolsward)
12-5-1956 tot
12-5-1965
Klaas Hof +
Sietske Aardema
arbeiderswoning van fam. Burggraaff geworden.
Toen is de dakkapel erop gezet.
van: Ferwoude
naar: Grouw
12-5-1965 tot
31-10-1966
Paulus Paulusma +
Imkje Hoekstra
arbeider bij fam. Burggraaff.
van: Wymbritseradiel, Offingawier
naar: Doniaga
1-4-1967 tot
1-1-1970
Jelte Mensonides +
Antje van der Zee
van: Schraarderlaan 1
naar: Buren 29
15-1-1970 tot
9-10-1978
Johan van Abbema +
Jetske Boschma
van: Longerhouw, Buren 33
zij van: Exmorra
naar: Exmorra
Chauffeur bij Reinsma Fourage
22-12-1980 tot
13-1-1986
Wigle Bakker +
Hinke Beukens
hij van: Rauwerderhem.
als vrijgezel gekomen. Hier getrouwd. Zij van Scharnegoutum.
Timmerman. Kocht woning van fam. S. Burggraaff.
naar: Scharnegoutum
2-1-1986 tot
30-9-1994
Gerrit H.B. Luit +
Martiene van Bekkum
van: Zeewolde
naar: Zurich
15-10-1994 tot
2004
Wiebo Knier +
Annet Willemse
van: Harlingen
naar: Bolsward
juni 2004
tot heden
Joop Jansen +
Bianca Breitler
van: Hoevelaken